I Lotnicze Targi Pracy "Ikar 2012"

WSOSP

Główną ideą I Lotniczych Targów Pracy "Ikar 2012" jest umożliwienie pracodawcom i studentom skonfrontowania wzajemnych oczekiwań i wymagań. Targi Pracy adresowane są głównie do studentów WSOSP, a także osób zainteresowanych rozwojem własnej kariery zawodowej.

Bezpośredni kontakt z pracodawcami pozwoli na uzyskanie wielu użytecznych informacji. Instytucje i firmy biorące udział w targach będą mogły zaprezentować swoją ofertę, poinformować potencjalnych kandydatów o procedurach rekrutacyjnych oraz możliwościach zatrudnienia. Dla firm będzie to również okazja do zareklamowania się na lokalnym rynku pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Decydującym kryterium kwalifikacyjnym do udziału w Targach Pracy jest profil działalności firmy.

  • Liczba Wystawców jest ograniczona, a o ich wyborze decyduje Organizator.

  • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgłaszającemu udział w Targach, bez podania przyczyny.

  • Organizator zapewnia Wystawcom przestrzeń wystawową w Klubie Uczelnianym WSOSP o wymiarach 2m x 2m, stół, dostęp do źródła zasilania energią elektryczną oraz do bezprzewodowej sieci Internet.

  • Organizacja i wystrój stoiska zależą od Wystawcy.

  • Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.

  • Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. (Hotel "Ikar": apartament - 220 zł/doba; pokój 1-osobowy - 120 zł/doba; pokój 2-sobowy - 140 zł/doba; pokój 2-sobowy do pojedyńczego wykorzystania - 110zł/doba. Wyżywienie: śniadanie - 15 zł; obiad - 20 zł).

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców.

  • Warunkiem uczestnictwa w Targach Pracy jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go faksem lub na adres e-mail Biura Karier WSOSP do dnia 24 września 2012 roku.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus