Przejdź do treści
III Zlot Śmigłowców, fot. Miłosz Rusiecki
Autor:
Marcin Ziółek

HeliSport zaprasza na Pierwszy Światowy Zlot Śmigłowców pod auspicjami FAI (CIG)

12 sierpnia 2023 r., w Płocku odbędzie się Pierwszy Światowy Zlot Śmigłowców pod auspicjami FAI (CIG) - Międzynarodowej Organizacji Lotniczej. Podczas tego unikalnego wydarzenia będzie można zobaczyć zarówno cywilne jak i wojskowe maszyny, a całość będzie obejmowała również część wystawienniczą. Dodatkowo, (i po raz pierwszy bezpośrednio) piloci helikopterów będą mieli możliwość ubiegania się o Certyfikat Kompetencji FAI (Certificate of Proficiency FAI CIG: Bronze, Silver, Gold), potwierdzający kwalifikacje pilota przez Międzynarodową Organizacje Lotniczą.

W ramach imprezy odbędą się również eliminacje do Śmigłowcowej Kadry Narodowej, a właściciele i piloci śmigłowców będą mieli możliwość przystąpienia do Międzynarodowego Business Helicopter Club. Wieczorem zaplanowana została uroczystość Integracyjna w Radotkach w Osadzie Młynarza (na zaproszenia).

Jak akcentują organizatorzy przedsięwzięcia, jego międzynarodowy charakter, obecność ogólnopolskich i światowych mediów, Prezydenta FAI, Prezydentów Komisji Międzynarodowej Organizacji Lotniczej będzie znakomitą promocją sportów śmigłowcowych w lotniczym świecie.

Impreza bezpłatna i otwarta na lotnisku w Płocku dla wszystkich chętnych, ale wszelkie przyloty wymagają wcześniejszego zgłoszenia i zarejestrowania. Statki powietrzne będą fotografowane w locie i na ziemi przez uznanego fotografa lotniczego, Sławka Hesję Krajniewskiego.

Organizatorem zlotu jest stowarzyszenie Lotnicze HELISPORT, zawiązane dla upowszechniania i rozwoju sportu, w zakresie sportów lotniczych, a w szczególności sportu śmigłowcowego. Imprezę poprzedzały 4 Zloty Śmigłowcowe zorganizowane w Polsce przez Adama Zmysłowskiego w Kępie niedaleko Płońska, gdzie  pojawiało się kilkadziesiąt helikopterów.

Adres do kontaktu: biuro.helisport@o2.pl  

Więcej informacji dostępnych jest na profilu na portalu społecznościowym FB: www.facebook.com/helisport


Stowarzyszenie HeliSport ma charakter niezarobkowy, działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach". Celem Stowarzyszenia jest, m.in.: propagowanie i rozwijanie polskiego lotnictwa cywilnego, a zwłaszcza prowadzenie szkoleń, wspieranie inicjatyw działalności lotniczej, organizowanie współzawodnictwa w sportach lotniczych.

Organizacja zwraca uwagę nie tylko na sportową rywalizację, ale realizuje działania uwrażliwiające lokalną społeczność na zagadnienia, które winny istnieć w świadomości społeczeństwa, takie jak: rola śmigłowców w zakresie obronności państwa, ratownictwa, integrowanie środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa, pielęgnowanie tradycji lotniczych, propagowanie wiedzy i umiejętności lotniczych w społeczeństwie oraz integrowanie osób niepełnosprawnych poprzez lotnictwo, promocja Mazowsza.

WHR 2023

WHR 2023

FacebookTwitterWykop
Marcin Ziółek
Autor: Marcin Ziółek Pilot. Licencjonowany dyspozytor lotniczy. Specjalizuje się polskich i zagranicznych komunikatach prasowych. Zajmuje się reklamą na portalu. W redakcji od 2009 roku.

Nasze strony