Główna pomoc nawigacyjna dla radomskiego lotniska zbudowana

Główna pomoc nawigacyjna dla radomskiego lotniska zbudowana

6 października 2014 r., radomskie władze samorządowe zwiedziły świeżo ukończoną inwestycję PAŻP w Porcie Lotniczym Radom: radiolatarnię kierunkową DVOR/DME, główną pomoc nawigacyjną dla najnowszego mazowieckiego lotniska.


Geneza powstania spółki, która dziś działa pod firmą Port Lotniczy Radom S.A. sięga roku 1989, kiedy to ówczesne władze Miasta Radomia powołały Miejski Zarząd Rozwoju Miasta „Arch-Geo-Bud” S.A., którego zasadniczym przedmiotem działalności była realizacja robót budowlanych na rzecz miasta. Następnie w roku 1995 spółka ta została przekształcona w Regionalny Ośrodek Informacyjny Radom-Media S.A., który funkcjonował w branży medialnej do 2006 r., stopniowo wygaszając swoją działalność.
 
Władze Miasta Radomia kierując się ideą uruchomienia cywilnej działalności lotniczej na wojskowym lotnisku Radom-Sadków podjęły decyzję w sprawie przekształcenia „uśpionej” spółki Radom-Media w Port Lotniczy Radom S.A., co umożliwiło podjęcie realnych starań o utworzenie cywilnego portu lotniczego.
 
KALENDARIUM:
Lipiec 2012 - Port Lotniczy RADOM kupił od Portu Lotniczego Łódź Terminal 2, wraz z całym wyposażeniem za 2 mln zł
Maj 2013 - Wydanie decyzji środowiskowej
Maj 2013 - PLR podpisuje umowę na instalację systemu nawigacji DVOR/DME z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej
Listopad 2013 - Lotnisko w Radomiu w Programie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
Kwiecień 2014 - Port Lotniczy Radom jako drugi port w Polsce otrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej AFIS
Maj 2014 - Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat lotniska użytku publicznego dla radomskiego lotniska oraz wpisał Port Lotniczy RADOM do rejestru lotnisk cywilnych.
Sierpień 2014 - ULC zatwierdził cennik opłat lotniskowych
Źródło: Port Lotniczy Radom S.A.
Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus