Przejdź do treści
IDE - Świat Pomiarów - konferencja dot. fotogrametrii multispektralnej z użyciem dronów (fot. Targi Kielce)
Źródło artykułu

Fotogrametria multispektralna z użyciem UAV: Nowoczesne wykorzystanie dronów w pomiarach

W dniach 23-24 listopada 2023 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się druga edycja konferencji i wystawy International Drone Event – Świat Pomiarów. Podczas jednej z konferencji mówiono o fotogrametrii multispektralnej z użyciem dronów.

W ostatnich latach fotogrametria multispektralna z użyciem dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych (UAV), stała się kluczowym narzędziem w dziedzinie pomiarów i monitoringu. Ta innowacyjna technologia oferuje szereg korzyści, zwiększając precyzję i efektywność pomiarów, zwłaszcza w obszarze nauk geoprzestrzennych, rolnictwa, leśnictwa czy ochrony środowiska.

Zasada działania fotogrametrii multispektralnej

Fotogrametria multispektralna to technika, która wykorzystuje różne zakresy fal elektromagnetycznych do uzyskania informacji o badanym obszarze. Drony wyposażone w kamery multispektralne rejestrują obrazy w różnych zakresach widma, takich jak podczerwień, czerwony, zielony, niebieski, co umożliwia analizę wielu aspektów środowiska. Ich rolę w procesach powtarzalności pomiarów omawiał pierwszego dnia Konferencji IDE – Świat pomiarów Maciej Hajdukiewicz z Katedry Geodezji i Geomatyki Politechniki Świętokrzyskiej. – Drony oferują szereg zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Po pierwsze, są mobilne i łatwo dostępne, co umożliwia szybkie przemieszczanie się między obszarami. Po drugie, drony są w stanie zbierać dane z obszarów trudno dostępnych dla ludzi, co sprawia, że pomiar jest kompleksowy i dokładny – mówił ekspert.

Precyzja i efektywność

Fotogrametria multispektralna z użyciem dronów zapewnia nie tylko wysoką precyzję, ale także znacznie przyspiesza proces pomiarowy. Dzięki szybkiemu i skutecznemu zbieraniu danych, specjaliści są w stanie szybko analizować zmiany w terenie, monitorować roślinność czy oceniać parametry środowiska. Obszary, w których fotogrametria multispektralna z użyciem UAV znalazła zastosowanie, są różnorodne. W rolnictwie pozwala na monitorowanie zdrowia roślin, ocenę składu gleby czy optymalizację nawożenia. W leśnictwie umożliwia analizę stanu lasu i wczesne wykrywanie pożarów. W dziedzinie ochrony środowiska pozwala na monitorowanie zmian klimatu, zanieczyszczeń czy zagrożeń ekologicznych.

Wyzwania i perspektywy rozwoju

Mimo licznych korzyści, fotogrametria multispektralna z użyciem dronów stawia przed nami pewne wyzwania, takie jak konieczność doskonalenia algorytmów analizy danych czy opracowywanie standardów branżowych. Jednak dynamiczny rozwój tej technologii zapowiada perspektywy rozwoju, które pozwolą jeszcze skuteczniej wykorzystać drony w pomiarach multispektralnych.

Wniosek jest jasny – fotogrametria multispektralna z użyciem dronów to nie tylko nowoczesne narzędzie, ale także klucz do precyzyjnych i skutecznych pomiarów w różnych dziedzinach. Jej rozwój otwiera przed nami nowe możliwości zrozumienia i monitorowania naszego otoczenia, co przekłada się na postęp w dziedzinie nauk geoprzestrzennych i ochrony środowiska.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony