Przejdź do treści
Źródło artykułu

Festiwal Modelarski w Dobczycach

Zapraszamy modelarzy do udziału w Festiwalu Modelarskim w ramach corocznego Święta Flotylli Pińskiej, który odbędzie się w dniu 2 lipca 2022 r. w budynku RCOS Dobczyce, przy ul. Szkolnej 43.

Celem imprezy jest promocja modelarstwa, jako sposobu spędzania czasu wolnego; popularyzowanie pamięci o Flotylli Pińskiej wśród mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.

Festiwal Modelarski w Dobczycach ma charakter konkursu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość w każdej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Do konkursu można zgłaszać modele kartonowe i plastikowe. Organizatorzy nie przewidują opłat startowych.

Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów wg zasady podoba się – nie podoba się. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp. Posłuży ona w wypadku kwestii dyskusyjnych oraz do oceny modeli.

We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
•  Junior (zawodnicy do 18 lat),
•  Senior (zawodnicy powyżej lat 18).

Zgłaszania modeli należy dokonać elektronicznie do 30.06.2022 r do godziny 24:00 poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne. 

Więcej informacji na stronie www.modelwork.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony