Przejdź do treści
Boeing 737-800 należący do Enter Air (fot. Enter Air)
Źródło artykułu

Enter Air: Rekordowe przychody w pierwszym półroczu 2022 roku

Enter Air, największa prywatna linia lotnicza działająca w Polsce, opublikowała raport z pierwszego półrocza 2022 roku.

Pierwsze półrocze było pod względem obrotu najlepsze w naszej historii, a przychody wzrosły o 166% r/r i prawie 30% w porównaniu z pierwszymi 6 miesiącami 2019 roku. Patrząc na pozostałe pozycje wyników widać natomiast istotny wpływ rosnących kosztów oraz ponad 107 mln ujemnych różnić kursowych, które obniżyły wyniki netto i  EBITDA – mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.

Konsekwentnie realizujemy założenia naszego niskokosztowego modelu biznesowego i oferujemy wysokiej jakości usługę za atrakcyjną cenę. A kryzys wywołany pandemią sprawił, że ta dwie zmienne stały się kluczowe dla niemal wszystkich klientów. Dowodem tego jest istotna poprawa zysku operacyjnego, którą udało się uzyskać głównie dzięki 4-krotnemu wzrostowi przychodów z rynków zagranicznych. W czasie kryzysu zagraniczni klienci nie patrzą już na pochodzenie przewoźnika, tylko na to jaką oferuje cenę za usługę, a ponieważ jesteśmy przewoźnikiem o strukturze niskokosztowej, to mamy obecnie przewagę nad konkurencją zagraniczną i wygrywamy wiele przetargów niższą ceną oraz wyższą jakością usług. Na rynku czarterowym liczy się szybkość działania, elastyczność i pewność wykonania usługi. A te elementy są naszymi sztandarowymi cechami – dodaje. 

Wyniki finansowe Grupy Enter Air w I pół. 2022 r.:

Wyniki finansowe Grupy Enter Air w I pół. 2022 roku

Przychody Enter Air w I pół. 2022 r. wyniosły 817,8 mln zł, o 165,8% więcej od 307,7 mln zł osiągniętych rok wcześniej oraz 29,2% więcej od 633,0 mln zł wypracowanych w I pół. 2019 r., czyli ostatnim porównywalnym okresem przed pandemią Covid-19. Wzrost przychodów w I półroczu 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 roku związany był z ustępującą pandemią Covid-19.
 
W analizowanym okresie Enter Air miał  22,4 mln zł zysku operacyjnego wobec 75,9 mln zł straty rok wcześniej oraz 99,7 mln zł straty netto w porównaniu do 96,8 mln zł straty netto w I pół. 2022 r. Spółka odnotowała 10,9 mln zł EBITDA, czyli o 9,9% mniej wobec 12,1 mln zł EBITDA w I pół. 2021 r. Na prezentowane wyniki istotny wpływ miały ujemne różnice kursowe*, które wyniosły 107,3 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych przewoźnik miał 118,1 mln zł EBITDA oraz 7,5 mln zł zysku netto.

Pomimo, że publikujemy wyniki za pierwsze półrocze to za nami już kluczowy dla wyników całego roku sezon letni, który zgodnie z naszymi oczekiwaniami był operacyjnie lepszy od rekordowych lat przed pandemią.  Pasażerowie chętnie po zniesieniu restrykcji wracają do planowania wakacji za granicą. W sezonie letnim spółka wykorzystywała całą dostępną flotę 25 samolotów (23 samoloty Boeing 737-800 oraz 2 maszyny 737 MAX 8) oraz dwie dodatkowe maszyny wynajęte na zasadzie wet-lease – mówi Grzegorz Polaniecki.

Pod koniec sierpnia 2022 r. nastąpiło umorzenie części pożyczki preferencyjnej udzielonej na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a Polskim Funduszem Rozwoju w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Umorzone zostało blisko 52 mln zł z 78,1 mln zł pożyczki preferencyjnej, która została udzielona spółce przez PFR we wrześniu 2021 r. Dodatkowo nastąpiło też częściowe umorzenie w wysokości 5 mln zł dotyczące pożyczki preferencyjnej z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa II PFR dla dużych firm z dnia 31 marca 2022 r.

Enter Air współpracuje z największymi touroperatorami w Polsce. Przed rozpoczęciem sezonu podpisał umowy czarteru na sezon Lato 2022 i Zima 2022/23 ze swoimi wieloletnimi partnerami, m.in. TUI Poland (o szacunkowej wartości 543,3 mln zł), Coral Travel Poland (o szacunkowej wartości 312,6 mln zł) oraz Rainbow Tours (o szacunkowej wartości 159,5 mln zł). Oprócz wymienionych powyżej przewoźnik współpracuje także z Itaka Holdings.

* Zobowiązania leasingowe muszą być wyceniane po kursie z dnia bilansowego, natomiast samoloty, będące przedmiotem tego finansowania, nie są wyceniane po tym kursie. Powstaje więc wirtualna różnica, która powiększa się wraz ze wzrostem liczby samolotów. Od czasu zmian w Międzynarodowych Standarach Rachunkowości, różnice kursowe zaburzają wyniki spółek raportujących w standardach MSR.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony