Przejdź do treści
Źródło artykułu

Eksploatacja statków powietrznych, procedury Służb Żeglugi Powietrznej – kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne dotyczące Eksploatacja statków powietrznych oraz procedur Służb Żeglugi Powietrznej.


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 24, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 14/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. III – „Operacje międzynarodowe – śmigłowce” (wyd. dziesiąte) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), obejmujący zmiany od 1 do 23, przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 14/2024 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 25, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 15/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 10066: „Procedury Służb Żeglugi Powietrznej – Zarządzanie Informacją Lotniczą”.
Zarządzenie danymi lotniczymi i informacjami lotniczymi zawiera następujące procesy: gromadzenie, przetwarzanie,  kontrolę jakości oraz rozpowszechnianie.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 15/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony