Dzień Kontrolera - 20 październik 2009

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wystosował list z życzeniami do wszystkich kontrolerów ruchu lotniczego w Polsce. Oto jego treść:

Kontrolerzy Ruchu Lotniczego,
Koleżanki i Koledzy,

już po raz drugi mam okazję składać Wam wszystkim z okazji Międzynarodowego Dnia Kontrolera życzenia wszelkiej pomyślności, rozwoju zawodowego i dalszego zaangażowania w prace na rzecz budowy bezpiecznego i sprawnego systemu ATM w Polsce. Niech to święto będzie okazją do przypomnienia, że personel licencjonowany jest w sposób szczególny przedmiotem zainteresowania kierownictwa PAŻP z uwagi na obecne i przyszłe wyzwania wynikające między innymi z projektu ELPAC oraz wspólnych wymogów UE w zakresie licencjonowania personelu. Dobre wyniki pracy polskiej kontroli ruchu lotniczego są zauważane w Europie i znajdują odzwierciedlenie w raportach PRU oraz ACE. Wasza codzienna praca oraz zaangażowanie w realizowane w PAZP projekty są podstawą rozwoju Agencji oraz będą ważnym elementem w realizacji funkcjonalnych bloków przestrzeni. Dziękuję za Waszą pracę, doświadczenie, umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji oraz podejmowania właściwych decyzji.

Krzysztof Banaszek
Prezes PAŻP

Ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie 20 października obchodzi Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. Upamiętnia on datę utworzenia 48 lat temu, 20 października 1961 r., Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers), którą założyli kontrolerzy ruchu lotniczego z 13 krajów.

Obecnie do IFATCA należy 138 organizacji krajowych, zrzeszających ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie.

W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zatrudnionych około czterystu kontrolerów ruchu lotniczego.

Zawód kontrolera ruchu lotniczego jest profesją stosunkową młodą. Same początki kontroli ruchu lotniczego były niezwykle skromne. Z czasem jednak przekształciły się w wyrafinowaną i technicznie bardzo wysoko rozwiniętą dziedzinę.

Przeciętni ludzie, a nawet ludzie związani z lotnictwem, zazwyczaj nie mają świadomości specyfiki tego zawodu, pomimo ogromnej wagi świadczonych przez kontrolerów usług. Niech Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego będzie okazją, by przybliżyć ludziom tę profesję i zawodowców, którzy kierują się mottem „Wasze bezpieczeństwo to nasza praca”.

 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus