Drugie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej - CERG pod przewodnictwem Polski

Drugie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej - CERG pod przewodnictwem Polski

W dniu 20 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (Central European Rotation Group) pod przewodnictwem Polski. W spotkaniu CERG wzięli udział szefowie oraz przedstawiciele władz lotniczych dziewięciu państw – Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Polski, Grecji oraz Litwy.

Posiedzenie Grupy miało wyjątkowy charakter, ponieważ w spotkaniu po raz pierwszy uczestniczyły dwa nowe państwa członkowskie – Litwa i Grecja, które zostały zaakceptowane przez wszystkich dotychczasowych członków CERG zgodnie z postanowieniami Porozumienia o Współpracy (Memorandum of Understanding). Po przywitaniu przybyłych reprezentantów przewodniczący CERG i jednocześnie Prezes ULC Piotr Ołowski oficjalnie powitał dwóch nowych członków życząc owocnej współpracy w ramach powiększonej Grupy.

Podczas spotkania Prezes Ołowski poinformował o inicjatywach Urzędu Lotnictwa Cywilnego związanych z Just Culture, włączając w to warsztaty, seminaria oraz szkolenia dla prokuratorów, a także pracowników ULC. Stała przedstawicielka Polski w Radzie ICAO dr hab. Małgorzata Polkowska wygłosiła raport z 202. i 203.Sesji Rady ICAO. Reprezentanci Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedstawili prezentacje związane z ochroną środowiska w lotnictwie cywilnym, rozwój prac w ramach organizacji międzynarodowych i agencji (m. in.  w ICAO i EASA) w tym zakresie, stan rynku transportu lotniczego oraz połączeń pomiędzy państwami CERG oraz strukturę organizacyjną i podstawy prawne funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uczestnicy spotkania mieli również okazję do zapoznania się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych w Polsce oraz do przedyskutowania rozwiązań w tym sektorze lotnictwa w porównaniu z  innymi państwami CERG.

Polska od 2009 roku jest członkiem Grupy, w której skład wchodzą oprócz Polski: Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, a od 2014 roku również Grecja oraz Litwa. Państwa te kandydują rotacyjnie w kolejnych wyborach do Rady ICAO na mocy Porozumienia o współpracy i reprezentacji w Radzie ICAO z dnia 1 grudnia 2011 r., które ustala zasady współpracy oraz rotacji w reprezentowaniu regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Radzie ICAO.

Przewodniczącym CERG jest Piotr Ołowski - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Trwająca trzy lata kadencja rozpoczęła się po wygranej Polski w wyborach do Rady ICAO podczas 38. Zgromadzenia ICAO w 2013 r. Zgodnie z Memorandum of Understanding państwo pełniące przewodnictwo w Grupie organizuje spotkania dwa razy w roku. Następne spotkanie Grupy zostanie zorganizowane w kwietniu 2015 roku.

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus