Przejdź do treści
Źródło artykułu

Droniada Future Forum by Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa – konferencja dla sektora BSP

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa zaprasza na konferencję dla sektora BSP o realnych wyzwaniach rynku oraz możliwościach, które tkwią w branży technologii bezzałogowych pn. "Droniada Future Forum by Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa", która odbędzie się 24 maja 2024 r. w siedzibie Instytutu w Warszawie, Al. Krakowska 110/114.

Scenariusze przyszłości sektora dronowego. Realne wdrożenia i planowanie operacji z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych. Wyzwania technologiczne, ekonomiczne i społeczne.

W odpowiedzi na wyzwania – szczególnie regulacyjne, które stoją przed branżą technologii bezzałogowych, zapraszamy do udziału w prelekcji, dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania dronów w różnych sektorach gospodarki.

Naszym celem jest integracja środowiska biznesowego, naukowego, samorządowego w celu wypracowania scenariuszy rozwoju sektora dronowego w Polsce. Chcemy przedstawić spojrzenie  na tematy ważne dla rynku dronowego z różnych perspektyw – ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Zapraszamy do współtworzenia ekosystemu BSP dostawców i odbiorców usług dronowych, producentów dronów i dostawców technologii bezzałogowych, przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz przedstawicieli miast, regulatorów i zarządców przestrzeni powietrznej – mówią organizatorzy.

Zakres tematyczny

Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa oraz Fundacja Instytut Mikromakro przygotowały w partnerstwie wyjątkowe wydarzenie dla branży dronowej. Podzielą się wiedzą o sektorze BSP uzupełnioną dyskusjami o wizji przyszłości. Przejdą od analizy trendów globalnych do foresightów przeznaczonych czterem sektorom rynku polskiego. Będą mówić o realnych wyzwaniach rynku oraz możliwościach, które tkwią w jego rozwoju. Zaprezentują firmy wdrażające BSP w swojej działalności oraz przybliżą współpracę różnych podmiotów nakierowaną na rozwiązanie określonych problemów biznesowych. Wydarzenie będzie połączone z networkingiem.

Konferencja będzie się składać z trzech modułów odnoszących się do różnych poziomów.

  • W pierwszej części zastanowimy się co widać z 10 000  i omówimy megatrendy globalne. W międzynarodowym panelu pokażemy etapy rozwoju zaawansowanej mobilności powietrznej czyli taksówek dronowych w miastach.
  • W drugiej części pokażemy co widać z 500 m. Podsumujemy foresighty dla 4 sektorów rynku BSP: Transport i Logistyka; Monitoring, Inspekcja, Ochrona; Rolnictwo precyzyjne; Służby ratunkowe i mundurowe Search&Rescue.
  • W trzeciej części skupimy się na tym co widać ze 120 m. Omówimy procedury i regulacje oraz dostęp do przestrzeni powietrznej, a więc jak wykonać konkretną misję dronową.

Więcej szczegółowych informacji, rejestracja oraz agenda na stronie: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony