Dostawa i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony o wartości poniżej 400 000 € na dostawę i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

***
Zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym w którego zakres wchodzi dostawa i ułożenie wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, składającej się z zewnętrznej i wewnętrznej światłowodowej i miedzianej telekomunikacyjnej sieci kablowej.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania znaleźć można
tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, dostawy.

Janusz Stateczny
Prezes Zarządu
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o. o.
 

Źródło: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
comments powered by Disqus