Czerwcowe manewry

PZL-130 Orlik podczas lotów szkolnych, fot. Wojsko Polskie

Pierwsze tygodnie czerwca br. upłynęły żołnierzom 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego na intensywnym udziale w ćwiczeniach taktycznych z wojskami pk. DGRAGON-21 oraz MYSZOŁÓW-21.

Organizacja i prowadzenie szkolenia lotniczego podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej po przemieszczeniu na inne miejsce bazowania to jedno z najważniejszych zadań realizowanych podczas ćwiczenia MYSZOŁÓW-21. W przedsięwzięcie zaangażowany został personel lotniczy i naziemny z 41 oraz 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego. Nadzór nad realizacją zadań sprawował Kierownik ćwiczenia - Dowódca 4 SLSz płk pil. dr. inż. Grzegorz Ślusarz.

Prowadzenie rozpoznania z powietrza było jednym z elementów ochrony przeciwlotniczej niezbędnej do bezpiecznego wykonywania zadań lotniczych podczas manewrów.

W czasie ćwiczenia, żołnierze  41 BLSz i 42 BLSz wykorzystując rampę kolejową w Lublinie, szkolili się z załadunku i wyładunku ciężkiego sprzętu na platformy kolejowe. Transport sprzętu wojskowego drogą lądową gwarantuje szybkie przemieszczenie jednostek sprzętowych na duże odległości i jest elementem wyszkolenia współczesnego wojska. W warunkach bojowych na jego sprawne i bezpieczne przeprowadzenie wpływa wiele czynników. Żołnierze muszą zadbać o najdrobniejsze szczegóły, które w efekcie będą gwarantem wykonania tego niełatwego zadania.

Ćwiczenie MYSZOŁÓW-21 to również doskonalenie procedur w zakresie prowadzenia likwidacji skażeń statków powietrznych oraz personelu latającego i naziemnego. Nieetatowe Zespoły OPBMR z 41 i 42 BLSz ćwiczyły wykrywanie i rozpoznanie skażenia, a następnie przeprowadziły dekontaminację sprzętu, ludzi i rejonu wokół statku powietrznego i pojazdów.


DRAGON-21

Jednostki 4 SLSz wzięły udział w dynamicznej fazie ćwiczenia DRAGON-21, które było jednym z najważniejszych ćwiczeń wojskowych w tym roku, rozgrywanym na terenie całej Polski, ale przede wszystkim na poligonach we wschodniej części kraju. Działania prowadzone były we wszystkich domenach: powietrznej, lądowej, morskiej oraz w cyberprzestrzeni RP.

W ramach wsparcia tegorocznych głównych ćwiczących, czyli 18 Dywizji Zmechanizowanej i 16 Dywizji Zmechanizowanej, samoloty M-346 Bielik, we współdziałaniu z F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego prowadziły misje bezpośredniego wsparcia z powietrza oraz defensywnego zwalczania potencjału powietrznego.

Jednym z zagadnień ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. DRAGON-21 była również interoperacyjność różnych związków taktycznych. W celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, samoloty: M-28 Bryza z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego  wraz z parą Mig-29 z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego  wzięły udział w zdarzeniu dotyczącym naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzającym potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W ramach współdziałania wojsk, samoloty M-346 Bielik z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego wykonały misję bezpośredniego wsparcia z powietrza (ang. Close Air Support) sił i środków biorących udział w ćwiczeniu DRAGON-21.

Oba ćwiczenia zakończyły się bezpiecznym przebazowaniem sił i środków do miejsca stałej dyslokacji. Następne tygodnie poświęcone będą analizie wykonanych zadań, wyciągnięciu wniosków i implementacji ewentualnych udoskonaleń w szkoleniu pododdziałów podczas realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.


Tekst: por. Ewa Złotnicka
Zdjęcia: por. Ewa Złotnicka, komponent 41 i 42 BLSz

Źródło: Wojsko Polskie
comments powered by Disqus