Czas na start lub lądowanie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina o wejściu w życie z końcem ubiegłego miesiąca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty.

Rozporządzenie to zawiesza czasowo działanie zasady "Use-it or lose-it" i zapewnia przewoźnikom otrzymanie tych samych serii przydziałów czasu na start lub lądowanie w koordynowanych portach lotniczych Wspólnoty w sezonie Lato 2010, jakie były im przydzielone na sezon Lato 2009, bez względu na ich faktyczne wykorzystanie w obecnym sezonie rozkładowym.

Plik z treścią rozporządzenia znajduje się na stronie ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus