Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji

WSOSP Dęblin

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz ochrony lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji.

Wynikiem konferencji będzie wydanie monografii na temat: „Bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa”, która przyczyni się do przeglądu i usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych w głównych obszarach tematycznych. Będzie też stanowić wartościowe źródło wiedzy o zastosowaniu dydaktyczno-naukowym, jak i praktycznym.

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE:
Ocena stanu bezpieczeństwa w portach lotniczych.
System prawny.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem.
Ratownictwo lotnicze i lotniskowe.
Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.
Systemy monitorowania i nadzoru ruchu statków powietrznych.
Zarządzanie operacjami w porcie lotniczym.
Terroryzm w lotnictwie.
System ochrony portu lotniczego.
Najnowsze urządzenia i systemy wykorzystywane w ochronie portów lotniczych.
Czynnik ludzki i szkolenie personelu.
Służby policyjne w ochronie lotnictwa cywilnego.
Wnioski z oceny przygotowania służb lotniczych i innych zaangażowanych w zabezpieczenie turnieju UEFA EURO 2012.


Konferencja odbędzie się w terminie 11 - 12 września 2012 r., - uroczyste rozpoczęcie o godzinie 9.00 w sali balowej pałacu Jabłonowskich.

Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa w konferencji znajdują się na stronie WSOSP.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus