Przejdź do treści
Źródło artykułu

B737-800 miejscem ćwiczeń policyjnych kontrterrorystów w Porcie Lotniczym Katowice

Uwalnianie zakładników, ewakuacja rannych oraz zatrzymanie terrorystów – to główne elementy ostatniego szkolenia policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Samolot Boeing 737-800 stał się głównym obiektem, który w ramach wspólnych ćwiczeń szturmowali funkcjonariusze i żołnierze. Działania zostały przeprowadzone na terenie portu lotniczego w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach, stał się miejscem ćwiczeń policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Wspólnie z żołnierzami z Jednostki Wojskowej AGAT, funkcjonariuszami z Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Katowice-Pyrzowice oraz z Wydziału Zabezpieczenia Działań Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, brali udział w ćwiczeniach pn. HOSTAGE RESCUE OPERATION.

Na początku szkolenia odbyły się warsztaty teoretyczne i planowanie wspólnych działań. Pozwoliło to wypracować taktykę przyjęcia wariantów, omówić funkcjonowanie systemów łączności oraz koordynację wszystkich planowanych przedsięwzięć. Uczestnicy dowiedzieli się także o budowie i specyfice samolotu Boeing 737-800, który był głównym obiektem przeprowadzonych ćwiczeń.

(fot. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie)

W drugim dniu, podczas ćwiczeń praktycznych funkcjonariusze i żołnierze ćwiczyli bojowe podejście pod samolotem wraz z dynamicznym wejściem na jego pokład wraz z zabezpieczeniem całego terenu, obezwładnieniem zamachowców oraz segregacją pasażerów. Głównym założeniem szkolenia było przeprowadzenie kompleksowej operacji zakładniczej tzw. HRO - Hostage Rescue Operation.

(fot. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie)

Celem dwudniowego szkolenia było przećwiczenie wspólnej taktyki na wypadek wystąpienia zdarzenia przede wszystkim o charakterze terrorystycznym. Dodatkowo wspólne zajęcia były sprawdzianem współdziałania służb w przypadku wystąpienia różnych wariantów i scenariuszy.

Opracował: Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie

(fot. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony