Przejdź do treści
Dron nad polem z uprawami (fot. Akademia Nauk Stosowanych w Pile)
Źródło artykułu

Aeroklub Ziemi Pilskiej i ANS w Pile podpisały umowę dot. kształcenia na specjalności – pilotaż bezzałogowych statków powietrznych

Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Pilskiej został oficjalnym partnerem Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile w ramach kształcenia studentów na nowej specjalności – pilotaż bezzałogowych statków powietrznych, prowadzonej na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Dzięki tej współpracy, studenci Uczelni będą m.in. korzystać z terenu Aeroklubu do zajęć praktycznych, jak również z wiedzy członków Aeroklubu, posiadających uprawnienia szkoleniowe, nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dotyczy to takich przedmiotów jak m.in.: łączność, meteorologia, prawo lotnicze, masa i wyważenie, płatowiec, instalacje i zespoły napędowe, osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie, techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi i w powietrzu.

Będzie to specjalność bardzo praktyczna, nastawiona na wykorzystanie nowych umiejętności w gospodarce. Przykładowo – w ramach przedmiotu „zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych”, studenci będą realizować zadania, takie jak: inspekcja linii wysokiego napięcia, audyt energetyczny budynków, inspekcja pól uprawnych, realizacja filmu reklamowego, pomiary geodezyjne. Studenci będą mieli za zadanie nie tylko zebrać dane w ramach wykonywanych pomiarów, ale również dokonać ich analizy i przygotować końcowe sprawozdanie z konkretnymi wnioskami.

Aeroklub Ziemi Pilskiej i ANS w Pile podpisały umowę dot. kształcenia na specjalności pilotaż bezzałogowych statków powietrznych (fot. Aeroklub Ziemi Pilskiej)

Aeroklub Ziemi Pilskiej i ANS w Pile podpisały umowę dot. kształcenia na specjalności pilotaż bezzałogowych statków powietrznych (fot. Aeroklub Ziemi Pilskiej)

Co ważne, podczas studiów możliwe będzie zdobycie certyfikatu, niezbędnego do pilotażu dronów.

Przedmioty specjalnościowe, wprowadzane od czwartego semestru, ułożone są w taki sposób, aby przygotować studentów do egzaminu w Ośrodku Szkolenia, w celu uzyskania uprawnień do pilotowania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Uczelnia zapewni studentom jednokrotne podejście do egzaminu, a po jego zdaniu, zdobędą oni wymagane uprawnienia. – dodaje dr Marta Chudzicka-Adamczak, Kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej.

Ze strony Aeroklubu umowę sygnowali: Marcin Troczyński – Prezes Aeroklubu Ziemi Pilskiej oraz Michał Żmuda - Dyrektor Aeroklubu Ziemi Pilskiej.

Więcej informacji o specjalności studiów – TUTAJ.

Pilotaż bezzałogowych statków powietrznych - nowykierunek w Akademii Nauk Stosowanych w Pile (fot. Akademia Nauk Stosowanych w Pile)
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony