Przejdź do treści
Cztery samoloty CASA C-295 w locie (fot. 8.BLTr)
Źródło artykułu

8.BLTr: ćwiczenia taktyczne z wojskami RYBOŁÓW - 24

Żołnierze 8. Krakowskiej Bazy Lotnictwa Transportowego doskonalą swoje umiejętności bojowe. W dniach 1 – 8 marca 2024 roku 8.BLTr uczestniczy w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. RYBOŁÓW - 24.

Ćwiczenie jest głównym przedsięwzięciem szkoleniowym realizowanym przez 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego w 2024 roku. Celem ćwiczenia jest element sprawdzenia przygotowania jednostki do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem w ramach kryzysu.

W trakcie ćwiczenia doskonalona będzie między innymi realizacja zadań transportu powietrznego, misji poszukiwawczo ratowniczych, zabezpieczenia logistycznego pododdziałów własnych w MSD i poza nim oraz przemieszczanie wydzielonych sił i środków na duże odległości. W trakcie trwania ćwiczenia wykorzystywane będą samoloty będące na wyposażeniu jednostki, realizując zadania lotnicze przewidziane w scenariuszach i epizodach ćwiczenia.

Ćwiczenie RYBOŁÓW - 24 realizowane jest w korelacji z ćwiczeniem taktycznym z wojskami pk. DRAGON – 24, które jest sprawdzianem zdolności Polskich Sił Zbrojnych do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym.

Cztery samoloty M-28/PT/GC w locie (fot. 8.BLTr)
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony