75. Rocznica Zrzutów Alianckich na wzgórzu Dzielec

75. Rocznica Zrzutów Alianckich na wzgórzu Dzielec (fot. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1PSP AK)

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1PSP AK zaprasza na stoki wzgórza Dzielec, gdzie odbędzie się inscenizacja historyczna upamiętniająca 75. rocznicę zrzutów alianckich dla Armii Krajowej.

14 lipca 2019 roku (niedziela) Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej wraz z Gminą Słopnice, Krakowskim Klubem Seniorów Lotnictwa Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Krakowie, Aeroklubem Podhalańskim Nowy Sącz, Stowarzyszeniem Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, którego dyrektor dr hab. Filip Musiał, objął honorowy patronat nad tymi uroczystościami, organizuje inscenizację historyczną w 75 rocznicę zrzutów alianckich dla Armii Krajowej.

Zrzutowisko Armii Krajowej "Sójka 401" na Dzielcu w Słopnicach (tak figurowało w meldunkach i raportach Komendy Okręgu Armii Krajowej w Krakowie), było niemym świadkiem wydarzeń w nocy 9/10 lipca 1944 roku, kiedy to dwa samoloty typu Halifax z brytyjskimi załogami na pokładzie zrzuciły kilkanaście zasobników z amunicją, bronią, granatami i sprzętem saperskim. Zrzut odebrali żołnierze Armii Krajowej z Obwodu AK Limanowa oraz Oddziału Partyzanckiego "Wilk". Była to jedyna operacja zrzutowa jaka doszła do skutku na Dzielcu. Wcześniejsze próby 148 dywizjonu z którego wywodziły się obie załogi, stacjonującego we włoskim Brindisi skończyli się poważnymi stratami. Do bazy nie wróciła 1/3 załóg.
 
Tegoroczne obchody na zrzutowisku "Sójka 401" są jubileuszowe bo przypada właśnie okrągła 75 rocznica w/w wydarzeń. Od 2014 roku kiedy to zostały oficjalnie po raz pierwszy zorganizowane, gromadzi się coraz więcej osób zainteresowanych tym epizodem naszej historii. Z racji wyjątkowej rocznicy, również na ziemi, niezależnie od warunków atmosferycznych będzie można sporo zobaczyć.

Przede wszystkim po raz pierwszy na Limanowszczyznie, swoje wyposażenie, umundurowanie, uzbrojenie zaprezentuje Jednostka Wojskowa „Nil", wchodząca w skład Komponentu Jednostek Specjalnych. Tak samo uczynią żołnierze z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego – Balice. Niezwykle ciekawie zapowiadają się dynamiczne pokazy medycyny pola walki w wykonaniu Stowarzyszenia Ranger Survival Club, oraz GRH 18 Kołobrzeski. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie na swoim stoisku będzie prezentować historyczne gry edukacyjne. Można również zapoznać się i zakupić prace artystyczne o tematyce lotniczej – malarza, rzeźbiarza Roberta Firszta, prywatnie pilota szybowcowego. Swoje stoiska na których będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, będą posiadały: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, oraz Fundacja AN-2 "Wiedeńczyk".

Zostanie również zorganizowany konkurs wiedzy o „ cichociemnych"...
Dla każdego będzie czekał gorący posiłek i różne okolicznościowe pamiątki. 

Najważniejszym elementem inscenizacji będzie przelot samolotów. Rozpoczną piloci z Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu, oraz Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991 na czele z znakomitym pilotem Andrzejem Saratą wykonają pokazy akrobacji samolotowych. Dodatkowo będzie można podziwiać samolot JAK-18, który jest znany z charakterystycznej pracy silnika. Potem niebo będzie należeć do skoczków spadochronowych, którzy pod wodzą por. pil. Leszka Mańkowskiego dokonają z legendarnego samolotu AN-2 "Wiedeńczyk" "desantu" na Dzielcu. 

Pokaz zakończy przelot samolotu C-295 CASA z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. 
Dla najmłodszych jest przygotowana słodka niespodzianka.

Patronami medialnymi są: Radio RDN Nowy Sącz oraz Limanowa. in – niezależny portal internetowy.

Program:
11:15 – Zbiórka na parkingu pod kościołem w Słopnicach Górnych i wyjście ścieżką historyczną im. Kpt. Juliana Krzewickiego ps. "Filip" na zrzutowisko "Sójka" na Dzielcu.
11:45 – Powitanie zaproszonych gości. Upamiętnienie poległych lotników alianckich oraz Żołnierzy Armii Krajowej odegranie utworów: "...śpij kolego...", "ciszy...", złożenie wiązanek przed obeliskiem upamiętniającym lotników alianckich, Krótka historia zrzutów alianckich na wzgórzu "Dzielec".
12:20 – przelot samolotów z Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu (pokazy akrobacji samolotowych).  Pokaz medycyny pola walki 1944 (GRH 18 Kołobrzeski)
13:10 – "Powroty Cichociemnych" zrzut desantu skoczków spadochronowych (samolot AN-2 "Wiedeńczyk"). Pokaz medycyny współczesnego pola walki (Stowarzyszenie Ranger Survival Club).
13:45 – Przelot samolotu C-295 CASA.
14:10 – wręczenie podziękowań, certyfikatów przez Prezesa SSLW Rpo/ Kraków.
14:30 – słodka niespodzianka dla najmłodszych (zrzut cukierków)
14:45 – prezentacja wyrobów artystycznych o tematyce lotniczej (stoisko artysty – malarza Roberta Firszta), gier edukacyjnych (stoisko Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie), wyposażenie i uzbrojenia jednostek wojskowych (komponent"jednostek specjalnych", 8. Baza Lotnictwa Transportowego – Balice), stoisko fundacji "Wiedeńczyk".
15:30 – podsumowanie imprezy, poczęstunek, zakończenie."

Źródło: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP AK
comments powered by Disqus