32. Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastikowych Modeli Redukcyjnych w Sanoku

32. Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastikowych Modeli Redukcyjnych w Sanoku

Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku zaprasza na 32. Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastikowych Modeli Redukcyjnych. Konkurs będzie trwać od 20 stycznia do 10 lutego 2018 roku.

Celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych, popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego oraz wymiana doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie trzy modele w każdej klasie. W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.

W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem. Do każdego modelu należy dołączyć stosowną dokumentację. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa wyznaczona przez organizatora wg zasady: „podoba się – nie podoba się”. W każdej grupie wiekowej i klasie modeli nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca.

Modelarze rywalizować będą w następujących grupach wiekowych: Młodzicy – do 13 lat, Juniorzy – do 18 lat, Seniorzy – powyżej 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do udziału oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości: Młodzicy – 3 zł, Juniorzy – 5 zł, Seniorzy – 10 zł.

20.01.2018 r. – w godz. od 10:00 do 13:00 przyjmowane będą modele w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” – Sanok ul. Traugutta 9. W dniach od 25.01-10.02.2018 r. odbędzie się wystawa modeli. 10.02.2018 r. o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród.

Więcej informacji na stronie: www.puchatek.esanok.pl

Źródło: puchatek.esanok.pl
comments powered by Disqus