Najnowszy numer ATM Magazine jest już dostępny online

ATM Magazine Nr 3/2020

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że jest już dostępny w formie online najnowszy numer ATM Magazine.

Tematem przewodnim edycji jest integracja dwóch światów: ATM i UTM, czyli zarządzania ruchem lotniczym i koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych. Wraz z rozwojem rynku dronowego, kwestia bezpiecznej integracji lotnictwa bezzałogowego z załogowym nabiera na znaczeniu.

Wśród opublikowanych w numerze 3/2020 artykułów znalazł się wywiad z prezesem PAŻP Januszem Janiszewskim, w którym przybliża on priorytety działań Agencji w zakresie rozwoju innowacji oraz pokazuje rolę, jaką PAŻP odgrywa w sektorze UTM.

Jak słusznie zauważyli też autorzy w jednym z opublikowanych felietonów, "PAŻP jest doskonałym przykładem działań w zakresie integracji ATM i UTM, ponieważ działa samodzielnie, jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej. Jej system PansaUTM jest zarządzany bezpośrednio przez Agencję i został już zaimplementowany operacyjnie, dzięki czemu od pewnego czasu mogą z niego korzystać kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP".

ATM Magazine to wydawany w języku angielskim międzynarodowy kwartalnik poruszający zagadnienia z obszaru zarządzania ruchem lotniczym. Pełne wydanie, po wcześniejszej rejestracji, można przeczytać tu:

www.airtrafficmanagement.keypublishing.com/the-magazine/

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus