Ukazała się książka „Miniaturowe silniki turboodrzutowe”

Książka „Miniaturowe silniki turboodrzutowe”

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej ukazała się książka pt.: Miniaturowe silniki turboodrzutowe, której autorem jest Marian Gieras.

W monografii opisano najważniejsze parametry charakteryzujące działanie różnych typów lotniczych silników turbinowych. Przeprowadzono dyskusję nad tendencjami i kierunkami rozwojowymi silników lotniczych, zwracając szczególną uwagę na kwestię miniaturyzacji silników turboodrzutowych.

Wnikliwej analizie poddano procesy zachodzące w integralnych częściach miniaturowych silników turboodrzutowych, takich jak: wlot, sprężarka, dyfuzor, komora spalania, zespół turbiny i dysza wylotowa. Obok klasycznego podejścia do projektowania, bazującego na znanych i sprawdzonych wyrażeniach teoretyczno-empirycznych, dużo uwagi poświęcono modelowaniu numerycznemu procesów zachodzących w poszczególnych częściach silnika.

Wnioski uzyskane z analizy wyników symulacji numerycznych pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat ciągle nie do końca poznanych zjawisk zachodzących w danym zespole miniaturowego silnika oraz na określenie wzajemnej zależności między wybranymi parametrami oraz określenie ich wpływu na przebieg badanego procesu.


Spis treści:

Wprowadzenie
2. Rozwój silników turboodrzutowych
2.1. Rozwój silników śmigłowych i śmigłowcowych
3. Charakterystyki silników turboodrzutowych 0
3.1. Podstawowe parametry charakteryzujące pracę silnika turboodrzutowego
3.2. Silniki jednoprzepływowe
3.3. Silniki dwuprzepływowe
4. Tendencje rozwojowe silników lotniczych
4.1. Miniaturyzacja silników turboodrzutowych
5. Problemy projektowania miniaturowych silników turboodrzutowych
5.1. Wlot
5.1.1. Obliczenia przepływu powietrza przez dyfuzor wlotowy
5.2. Sprężarka
5.3. Dyfuzor sprężarki
5.4. Kanał wylotowy (nawrotny)
5.5. Komora spalania
5.6. Zespół turbiny
5.6.1. Przykładowe obliczenia wstępne turbiny gazowej
5.6.2. Możliwe udoskonalenia turbiny
5.7. Dopalacz
6. Badania miniaturowych silników turboodrzutowych
6.1. Stanowisko badawcze z miniaturowym silnikiem turboodrzutowym GTM-120 i metodyka pomiarów
6.2. Stanowisko badawcze komory spalania miniaturowego silnika turboodrzutowego
o zmiennym przekroju otworów strefy rozcieńczającej
Bibliografia
Streszczenie

Książka dostepna jest tutaj (link)

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus