Prelekcja o PW-Sat2 podczas konferencji COSPAR 2018 w Kalifornii

Dominika Rafało na COSPAR 2018 (fot. pw-sat.pl)

Zespół studentów z Politechniki Warszawskiej, zrzeszonych w Studenckim Kole Astronautycznym we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN stworzył satelitę PW-Sat2. Podczas tegorocznego, 42. Zgromadzenia Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR 2018), autorzy mieli szansę podzielić się efektami swojej pracy, której główny punkt eksperymentalny stanowił żagiel deorbitacyjny. Konferencja odbyła się w dniach 14-22 lipca 2018 r. w Kalifornii, USA.

Prelekcja Dominiki Rafało pt. "Deployment Tests of PW-Sat2 deorbit sail in microgravity conditions during free fall at Bremen Drop Towers" dotycząca kluczowego elementu powodzenia całej misji nad którą przez ostatnie 4 lata pracował zespół – żagla deorbitacyjnego, spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy. Testy otwarcia żagla, prowadzone pod koniec 2017 r. w warunkach mikrograwitacji i obniżonego ciśnienia w instytucie ZARM w Bremen pozwoliły na ostateczną weryfikację niezawodności jego mechanizmu w warunkach, jakie panują na orbicie okołoziemskiej.


Wizualizacja PW-Sat2 na orbicie (fot. M.Świetlik)

Prelegentka zaprezentowała również opracowane przez zespół SKA, rozwiązanie zapobiegania powstawaniu śmieci kosmicznych na orbicie Ziemi.


Dominika Rafało wraz z Thorbenem Könemannem z ZARM na COSPAR 2018 (fot. pw-sat.pl)

Tegoroczne zgromadzenie Komitetu COSPAR połączone zostało z obchodami 60-tej rocznicy założenia Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej przez Międzynawową Radę Unii Naukowych (ICSU). Cel komitetu stanowi koordynacja i promocja badań przestrzeni kosmicznej na skalę międzynarodową.

Udział przedstawicielki zespołu PW-Sat2 na tej renomowanej konferencji możliwy był dzięki wsparciu JM Rektora Politechniki Warszawskiej, Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW oraz Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, którym członkowie zespołu SKA składają serdeczne podziękowania.

Więcej najświeższych informacji o satelicie na stronie www.pw-sat.pl

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus