IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa IRL 2016

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa IRL 2016

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniach 12-13.04.2016 r.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnieć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Konferencja będzie organizowana po raz czwarty i jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Z każdą kolejną edycją skupia coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem.

Tematyka Konferencji obejmie zagadnienia takie jak:
– elementy i systemy zarządzania ruchem lotniczym;
– bezpieczeństwo, niezawodność i analiza ryzyka systemów ruchu lotniczego;
– aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego;
– nowe technologie w systemach nawigacji;
– czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
– porty lotnicze, obsługa naziemna samolotów i pasażerów;
– nowe technologie w środkach transportu;
– oddziaływanie transportu lotniczego na środowisko;
– problemy sterowania i zarządzania ruchem: drogowym, kolejowym i morskim.
– port lotniczy jako węzeł multimodalny;
– konkurencja międzygałęziowa w transporcie;
– usługa „jedź i leć” – alternatywy dostęp do transportu lotniczego;
– perspektywy komercyjnego wykorzystania bezzałogowych statków latających;
– organizacja, zarządzanie i sterowanie bezzałogowym ruchem lotniczym;
– nowoczesne sposoby ochrony lotnictwa przed cyberatakami.

Artykuły – zgodnie z przygotowaną formatką (więcej w dziale Zapisy) – należy wysłać do 31.01.2016 r. na adres: konferencjaIRL@gmail.com.

Nadesłane prace będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną wydane w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej, seria Transport (4 punkty MNiSzW). Artykuły, przesłane w języku angielskim, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zamieszczone zostaną w Archives of Transport (6 punktów MNiSzW).

Z okazji oddania nowego budynku Wydziału Transportu PW, po raz pierwszy w historii Konferencja będzie miała swój początek w nowej Auli Głównej, znajdującej się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. W nowocześnie wyposażonej auli dla blisko 170 osób, odbędą się sesje plenarne podczas pierwszego dnia Konferencji. By dodatkowo uświetnić Konferencję, zaplanowano specjalny Panel Pracodawców, otwierający cały blok sesji plenarnej. W tym czasie firmy z branży lotniczej dokonają krótkiej prezentacji swojej działalności oraz przedstawienia perspektyw zatrudnienia lub odbycia praktyk. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Poza uczestnikami Konferencji (70 osób), wstęp będą mieli studenci Politechniki Warszawskiej.

Bezpośrednio po Panelu Pracodawców odbędzie się prezentacja referatów naukowych uczestników Konferencji. Wieczorem wszyscy goście zostaną przewiezieni do Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku, gdzie już następnego dnia odbędą się kolejne sesje plenarne i plakatowe.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjairl.pw.edu.pl

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus