IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniach 12-13.04.2016 r.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu.

Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji www.konferencjairl.pw.edu.pl


PLAN RAMOWY KONFERENCJI

12.04.2016 r.

Do 12:00 – przyjazd uczestników na WT PW
12:30 – 13:00 – uroczyste otwarcie konferencji
13:00 – 14:30 – sesja plenarna/panel pracodawców
14:30 – 15:00 – przerwa kawowa
15:00 – 16.30 – sesja plenarna
17:00 – wyjazd do hotelu
20:00 – uroczysta kolacja

13.04.2016 r.
7:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 10:30 – sesja plakatowa
10:30 – 11:00 – przerwa kawowa
11:00 – 13:00 – sesja plenarna/zakończenie konferencji
13:00 – 14:00 – obiad
Po 14:00 – wyjazd uczestników


INFORMACJE DLA AUTORÓW:

Informacje organizacyjne:


Konferencja rozpocznie się w Auli 055, znajdującej się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Po sesjach plenarnych, nastąpi przejazd do Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku. Transport z Warszawy do hotelu, zapewniają organizatorzy.


Zgłoszenie artykułu:

Termin nadsyłania artykułów do 22.02.2016 r. zgodnie z przygotowaną formatką, dostępną na stronie konferencji, na adres konferencjaIRL@gmail.com


Publikacje:

Nadesłane streszczenia i artykuły będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną wydane w materiałach konferencyjnych. Preferowane będą publikacje pracowniczo-studenckie. Warunkiem publikacji jest nadesłanie w terminie artykułu i streszczenia, wniesienie opłaty konferencyjnej i zaprezentowanie artykułu na sesji. Jednocześnie artykuły będą rekomendowane do publikacji w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej, seria Transport (7 punkty MNiSzW) – język polski lub do Archives of Transport (14 punktów MNiSzW) – język angielski. Redakcje tych czasopism przeprowadzą swoją własną procedurę recenzowania


KOMITET NAUKOWY:

• Jacek Skorupski (Przewodniczący) – Politechnika Warszawska
• Teresa Abramowicz-Gerigk – Akademia Morska w Gdyni
• Martin Bugaj – Uniwersytet Żyliński
• Zbigniew Burciu – Akademia Morska w Gdyni
• Piotr Czech – Politechnika Śląska
• Andrzej Chudzikiewicz – Politechnika Warszawska
• Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
• Mirosław Gerigk – Politechnika Gdańska
• Iwona Grabarek – Politechnika Warszawska
• Jan Gruszecki – Politechnika Rzeszowska
• Lucjan Gucma – Akademia Morska w Szczecinie
• Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
• Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska
• Antoni Jankowski – Instytut Lotnictwa
• Piotr Kawalec – Politechnika Warszawska
• Marek Malarski – Politechnika Warszawska
• Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
• Elżbieta Marciszewska – Szkoła Główna Handlowa
• Sławomir Michalak – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
• Andrej Novak – Uniwersytet Żyliński
• Alena Novak-Sedlackova – Uniwersytet Żyliński
• Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
• Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
• Jacek Rokicki – Politechnika Warszawska
• Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
• Anna Stelmach – Politechnika Warszawska
• Wojciech Wawrzyński – Politechnika Warszawska
• Adam Weintrit – Akademia Morska w Gdyni
• Wiesław Zabłocki – Politechnika Warszawska
• Krzysztof Zboiński – Politechnika Warszawska
Józef Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych


KOMITET ORGANIZACYJNY:

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego:
• Anna Kwasiborska (Koordynator Konferencji)

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego:
• Daria Jagieło (Przewodnicząca)
• Wioletta Migza
• Robert Szymczak
• Krzysztof Bojski
• Maciej Smarzewski

Obszar naukowy konferencji:

• elementy i systemy zarządzania ruchem lotniczym, drogowym, kolejowym i morskim;
• bezpieczeństwo, niezawodność i analiza ryzyka systemów ruchu lotniczego;
• aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego;
• nowe technologie w systemach nawigacji;
• czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
• nowe technologie w środkach transportu;
• oddziaływanie transportu lotniczego na środowisko;
• konkurencja międzygałęziowa w transporcie;
• bezzałogowe statki latające - organizacja, zarządzanie i sterowanie;
• nowoczesne sposoby ochrony lotnictwa przed cyberatakami

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.konferencjairl.pw.edu.pl

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus