Prof. Politechniki Rzeszowskiej, Tomasz Rogalski członkiem Komitetu Programowego ICAS

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. Politechniki Rzeszowskiej (fot. B. Motyka)

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz, kierownik Katedry Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa został członkiem Komitetu Programowego The International Council of the Aeronautical Sciences. Pracownik Politechniki Rzeszowskiej jest jednym z czterech naukowców z Polski zaproszonych do prac w tym gremium.

Stowarzyszenie ICAS

The International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS) zostało założone w 1957 r. przez Theodore von Karmana jako niezależna od rządów ogólnoświatowa organizacja, której celem jest swobodna wymiana informacji z zakresu badań i technologii lotniczych (aeronautycznych). Obecnie stowarzyszenie ICAS działa w 32 krajach, skupiając inżynierów i naukowców zajmujących się lotnictwem i kosmonautyką (aeronautyką). Dzięki międzynarodowym spotkaniom stwarza studentom i młodym naukowcom możliwość włączenia się w ogólnoświatową sieć wspierającą współpracę we wspomnianych obszarach.

Główne kierunki działań stowarzyszenia ICAS obejmują: organizowanie konferencji, warsztatów i spotkań tematycznych, w których biorą udział osoby z całego świata jako słuchacze i prelegenci, prezentację szerokiej opinii publicznej wyników międzynarodowych prac, w tym wyzwań i problemów, z jakimi spotykają się naukowcy i badacze w zakresie aeronautyki, organizowanie międzynarodowych konkursów upowszechniających wyniki badań liderów. Członkami ICAS mogą być osoby prywatne, firmy i instytucje. Komitet Programowy ICAS, w którego pracach uczestniczy prof. PRz Tomasz Rogalski, decyduje m.in. o kierunkach i tematach działań stowarzyszenia.

Prof. PRz Tomasz Rogalski

Dr hab. inż. Tomasz Rogalski, prof. PRz jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, specjalności lotnictwo. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Katedry Awioniki i Sterowania, a od bieżącego roku również kierownika Badań Lotniczych i Kosmicznych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. W pracy zawodowej zajmuje się badaniami nad automatycznym sterowaniem lotem samolotów załogowych i bezzałogowych oraz bezpieczeństwem lotniczym.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus