Politechnika Rzeszowska zbada warunki termiczne do lotów szybowcowych

Szybowiec

Już 1 października o godz. 10.00 w Politechnice Rzeszowskiej (bud. V) odbędzie się I etap projektu pn. "Badania warunków termicznych do lotów szybowcowych na terenie Bieszczadów." Projekt przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którzy w ww. terminie przystąpią do pisemnego konkursu z wiedzy: lotniczej, o Politechnice Rzeszowskiej, o Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” oraz z wiadomości nt. Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” -  przedstawicieli "Konsorcjum popularyzacji badan naukowych - Bakcyl."  W konkursie (test) wezmą udział uczniowie z jednej klasy drugiej liceum ogólnokształcącego oraz z klasy drugiej lub trzeciej technikum z terenu województwa podkarpackiego. I etap projektu ma na celu wyselekcjonowanie jednej klasy uczniów, która zakwalifikuje się do kolejnych etapów projektu. Egzamin do którego 1 października przystąpią uczniowie został przygotowany przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej. Wyniki tego etapu konkursu zostaną zamieszczone m.in. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Kolejny - II etap konkursu odbędzie się w zwycięskiej szkole, gdzie zostaną przeprowadzone m.in. warsztaty przygotowujące uczniów do wyjazdu do Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej (www.youtube.com/watch). To tam zostanie przeprowadzona kluczowa część projektu - uczestnicy będą poszukiwać ważnych miejsc związanych z historią lotnictwa w tym regionie oraz prowadzić badania.  

Więcej informacji nt. projektu

Katarzyna Hadała 

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus