PLL LOT oferuje płatne staże dla najlepszych uczestników konkursu o lotnictwie

PLL LOT - logo na tle samolotu (fot. w.prz.edu.pl)

Do 15 listopada br. można składać prace w pierwszej edycji konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs jest organizowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT, jedną z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie. Na najlepszych uczestników konkursu czekają płatne staże. Do kapituły konkursowej zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju. Politechnikę Rzeszowską reprezentować będzie prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem.

W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów I lub/i II stopnia polskich uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych, którzy obronili pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Praca konkursowa musi dotyczyć lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką lub inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu.

Organizatorzy zapraszają uczestników konkursu do zbadania takich zagadnień, jak m.in.: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotnicze, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Do udziału w konkursie mogą więc przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także turystycznych, marketingowych czy socjologicznych. Jury ogłosi trzech zwycięzców w dwóch kategoriach na przełomie 2020/2021 r.

Konkurs jest organizowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT, jedną z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie. Partnerem merytorycznym LOT-u jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Do kapituły konkursowej zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju, w tym m.in.: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Rzeszowskiej.

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus