Królewska Jordańska Akademia Lotnicza partnerem Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Rzeszowska oraz Królewska Jordańska Akademia Lotnicza (Royal Jordanian Air Academy - RJAA) podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie szkolenia lotniczego pilotów oraz mechaników lotniczych, szczególnie w zakresie uznawalności licencji i uprawnień.

RJAA została utworzona w 1966 roku, jest prywatną szkołą lotniczą, należącą do rodzinnego kapitału arabskiego, certyfikowaną przez lokalny nadzór lotniczy, zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Swoją działalność koncentruje na szkoleniu pilotów samolotowych liniowych, a także mechaników lotniczych. Zapewnia kadrę głównie dla przewoźników Półwyspu Arabskiego i Północnej Afryki. Ponadto stanowi zaplecze dla studentów Queen Noor Civil Aviation Technical College. Jest największą tego typu placówką w Jordanii.

Kilkudziesięcioletnia tradycja oraz ogromne doświadczenie specjalistów Politechniki Rzeszowskiej w zakresie szkolenia lotniczego pilotów lotnictwa cywilnego przyciągnęła zagranicznego partnera właśnie do Rzeszowa. Niemałą rolę w nawiązaniu wzajemnych kontaktów odegrało polskie Ministerstwo Gospodarki, jak również polska placówka dyplomatyczna w Ammanie, stolicy Jordanii. Jednostką Uczelni, wydelegowaną do realizacji założeń porozumienia będzie Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz w Jasionce, funkcjonujący w systemie wspólnotowych przepisów lotniczych JAR/PART. Dzięki temu, nabywane przez studentów Politechniki kwalifikacje lotnicze, licencje i uprawnienia są rozpoznawane w całej Unii Europejskiej, bez potrzeby dokonywania dodatkowych szkoleń lub konwersji. Umożliwi to również chętnym studentom RJAA (a są nimi nie tylko obywatele świata arabskiego) zdobycie licencji zgodnych z wymaganiami wspólnotowymi. Prowadzona obecnie rozbudowa i doposażenie bazy dydaktycznej Ośrodka stawia tę jednostkę na poziomie równym ze szkołami lotniczymi na świecie i tworzy równorzędnego i wiarygodnego partnera we współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia licencjonowanego personelu lotniczego.
 

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus