Konferencja "Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie"

Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie

Politechnika Poznańska zaprasza na konferencję „Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie”, która odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 roku. Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja ma stanowić forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym.


Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

17-18 września 2012
Centrum Wykładowo – Konferencyjne PP (sala nr 2)

I dzień - 17.09.2012

  • Rejestracja uczestników 09:00 – 09:30 Centrum Wykładowo – Konferencyjne PP

  • Ceremonia otwarcia: 09.30 – 10.00

Prof. dr hab.inż Tomasz Łodygowski – Rektor PP, Koordynator konferencji
Przedstawiciele Patronów honorowych: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania

  • Sesja plenarna I: 10.00 – 11.30

1. gen. bryg. pil. WP Mirosław Hermaszewski – Osiągnięcia technologiczne w kosmonautyce
2. płk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich - Wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarzeń
lotniczych
3. prof. dr hab. inż. Józef Żurek - „Systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem lotów”

Wolne wnioski i dyskusja

Przerwa kawowa: 11:30 – 12:00

  • Sesja plenarna II: 12:00 – 15:00

4. prof. Michael Giersig - Nanomaterials and their properties for aviation and space exploration
5. prof. Dieter Peitsch - Powering the World – High Technology in Gas Turbines
6. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański - Tendencje Rozwojowe Napędów Lotniczych i Kosmicznych
7. dr hab. Anna Kucaba – Piętal, prof. nadzw. PRz – Znaczenie współczesnych zaawansowanych
technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT
8. gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel – Wielokryterialna ocena wojskowych samolotów transportowych
9. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz - "Badania emisji związków szkodliwych w statkach powietrznych"

Wolne wnioski i dyskusja

Lunch: 15.00 – 15.45

  • Sesja plakatowa: 15.45

Zwiedzanie laboratoriów: 15:45 – 16:45
Uroczysty bankiet dla Uczestników, Prelegentów oraz Gości konferencji.
Serdecznie zapraszamy od godziny 19.00 do Centrum Wykładowo Konferencyjnego
Politechniki Poznańskiej – sala 51.

II dzień - 18.09.2012

  • Sesja plenarna III: 9.00 – 11.30


Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie www.rtl.put.poznan.pl

Źródło: Politechnika Poznańska
comments powered by Disqus