Przejdź do treści
Źródło artykułu

Konkurs pn. „CPK Innowacje” dla zdolnych studentów i doktorantów

Masz pomysł na usprawnienie działania Centralnego Portu Komunikacyjnego? Ruszył konkurs skierowany do studentów i doktorantów, w którym nagrodzone zostaną najbardziej innowacyjne pomysły!

Celem konkursu jest zapoznanie studentów i doktorantów ze szczegółami inwestycji CPK oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych projektów. Zgłoszenia zawierające pomysły na działania lub rozwiązania potencjalnie możliwe do zastosowania przy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego będą rozpatrywane w ramach następujących kategorii:

Inteligentne systemy transportowe (innowacyjne wykorzystania technologii z obszaru ITS w ramach realizacji programu CPK);

Smart City (innowacyjne rozwiązania w ramach przyszłego funkcjonowania tzw. airport city);

Multimodalność (innowacyjne rozwiązania w zakresie łączenia różnych środków transportu);

Innowacje środowiskowe (innowacyjne rozwiązania przyjazne ochronie środowiska naturalnego w obszarze funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego);

Innowacje społeczne (za najlepszy projekt na wprowadzenie, przy realizacji i funkcjonowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego, innowacyjnych rozwiązań społecznych).

W każdej kategorii laureat zdobędzie nagrodę w wysokości 3 000 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń to 1 czerwca 2020 r.

Laureaci konkursu będą zatem mieli swój wkład w to wielowymiarowe przedsięwzięcie.

Do rywalizacji pełnomocnik rządu ds. CPK zaprasza studentów i doktorantów z wszystkich kierunków. Przy ocenie projektów komisja konkursowa weźmie pod uwagę zakres potencjalnego wykorzystania pomysłu w ramach CPK, kompleksowość i złożoność projektu oraz stopień jego innowacyjności.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać przedstawienie projektu na innowacyjne działania lub rozwiązania dotyczące realizacji Programu CPK (w formie materiału video (nie dłuższego niż 20 minut), prezentacji multimedialnej (nie większej niż 50 slajdów) lub opisu tekstowego (nieprzekraczającego 30.000 znaków) w jednej z kategorii konkursowych. Zgłoszenie w formie opisu tekstowego należy przesłać elektronicznie na adres cpkinnowacje@mi.gov.pl , pocztą tradycyjną na adres Ministerstwa Infrastruktury lub doręczyć osobiście do siedziby Ministerstwa Infrastruktury.  Zgłoszenia w formie prezentacji multimedialnej i video należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ministerstwa Infrastruktury lub doręczyć osobiście do siedziby Ministerstwa Infrastruktury, na zewnętrznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive).

Szczegółowe informacje są dostępne w Regulaminie oraz na stronie www.cpkinnowacje.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony