Szkolenie "Umiejętności miękkie w pracy w Przemyśle 4.0 w sektorze lotniczym"

Szkolenie "Umiejętności miękkie w pracy w Przemyśle 4.0 w sektorze lotniczym" (fot. pcinn.org)

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenie "Umiejętności miękkie w pracy w Przemyśle 4.0 w sektorze lotniczym", które odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek), w godzinach 10:00 – 12:00.

Warsztaty organizowane w ramach projektu SKY.4.0 pt. „Umiejętności miękkie w pracy dla sektora lotniczego w Przemyśle 4.0” dotyczyć będą rosnącego znaczenia kompetencji miękkich dla przyszłych pracowników sektora lotniczego.

Sky4.0 ma na celu pomóc firmom lotniczym z różnych krajów europejskich w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez poprawę umiejętności miękkich ich zasobów ludzkich. Zostanie to osiągnięte poprzez budowanie programów nauczania i modułów szkoleniowych wokół określonych zestawów rozwoju umiejętności miękkich, a mianowicie umiejętności budowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które umożliwią obecnemu i przyszłemu pracownikowi lotnictwa prosperowanie w tej stale rozwijającej się branży.

Szkolenie przeprowadzi Bartłomiej Cieszyński – Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz. Nabył praktyczne doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, od kilku do kilkuset osobowych, w branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej i rynku mediów. Od 2013 r. związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Prowadzi zajęcia z zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania zmianą, coachingu, motywacji pracowników, sprzedaży, negocjacji i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Jest autorem kursów e-learningowych z zakresu zarządzania, negocjacji i sprzedaży, organizatorem i prelegentem konferencji z dziedziny zarządzania i coachingu. Jest także opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych MBA oraz Zarządzanie Sprzedażą i Marketingiem na WSIiZ w Rzeszowie.

Warsztaty prowadzone są w ramach projektu SKY.4.0 pt. „Umiejętności miękkie 4.0 dla nowych wyzwań w europejskim przemyśle lotniczym” realizowanego w ramach programu UE ERASMUS+ (nr projektu: 2018-1-PL01-KA202-051081), a organizowane są przez INNPuls i SPPL Dolina Lotnicza, przy współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają specjalny certyfikat uczestnictwa wystawiony przez SPPL Dolina Lotnicza oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Rejestracja na szkolenie odbywa się elektronicznie – LINK

Agenda:
10:00-10:10 – Sky 4.0 – projekt rozwijający umiejętności miękkie w przemyśle lotniczym
10:10-11:45 – Jakich pracowników potrzebuje przemysł 4.0?;
                       Umiejętności intrapersonalne w pracy – czy tego można się nauczyć?;
                       Wykorzystanie umiejętności intrapersonalnych do komunikacji międzyludzkiej.
11:45-12:00 – Q&A – Pytania i odpowiedzi

Więcej informacji na stronie www.pcinn.org

Źródło: Podkarpackie Centrum Innowacji
comments powered by Disqus