PLL LOT mają dwóch nowych członków Zarządu. Balcerzak odchodzi.

Ewa Kołowiecka i Maciej Dziudzik

Rada Nadzorcza zatwierdziła dzisiaj zmiany w składzie Zarządu PLL LOT. Na członka Zarządu do spraw operacyjnych powołana została Ewa Kołowiecka, a członkiem Zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych został Maciej Dziudzik. Jednocześnie, z dniem 31 grudnia 2013 roku, z powodów osobistych rezygnację z zajmowanego stanowiska członka Zarządu ds. operacyjnych złożył Tomasz Balcerzak.

Ewa Kołowiecka obejmie swoją funkcję 1 stycznia 2014 roku. Na stanowisku członka Zarządu ds. operacyjnych zastąpi Tomasza Balcerzaka, który o chęci odejścia z Zarządu poinformował Radę Nadzorczą trzy miesiące temu. Rada podziękowała mu za przeprowadzenie Spółki przez trudny okres przekształceń operacyjnych, które miały miejsce w ostatnich latach. Tomasz Balcerzak w zarządzie PLL LOT zasiadał od czerwca 2011 roku. Wcześniej, w latach 2001-2004 pracował już w LOT, m.in. koordynując szereg projektów w obszarze operacyjno-technicznym oraz nadzorując programy restrukturyzacyjne.

Maciej Dziudzik, od wielu lat związany z PLL LOT, objął swoją funkcję dzisiaj. Będzie nadzorował kwestie finansowe i ekonomiczne, kluczowe dla Spółki w okresie przekształceń i wdrażania Planu Restrukturyzacji.

Ewa Kołowiecka, obecnie (do 31 grudnia 2013 roku) dyrektor Biura Zarządzania Ciągłą Zdatnością LOT-u od lipca 2013 roku, jest związana z branżą lotniczą od 1996 roku. Karierę zaczynała od stanowiska specjalisty poprzez Szefa Technicznego, Dyrektora Technicznego, Wiceprezesa Operacyjno-Technicznego i Prezesa pierwszej w Polsce prywatnej linii lotniczej White Eagle Aviation. Jako pierwsza również stworzyła niezależną organizację obsługi technicznej w Polsce, obsługującej samoloty wielu linii lotniczych m.in EasyJet, Air Finland, Ryanair, Sky Europe, Fischer, Travel Service. Ma doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, w latach 1999-2003 była stałym członkiem TAM (TUI Airline Management) budującego strategię i unifikującego procedury obsługi technicznej oraz flotę dla pięciu linii lotniczych skupionych w grupie TUI.

Brała również udział w projektach start-up m.in. w budowaniu Portu Lotniczego Lublin – jako Doradca Zarządu, wprowadzeniu trzeciego niezależnego agenta obsługi naziemnej do portu lotniczego Okęcie (Baltic Ground Services)- jako Członek Zarządu. W toku kariery odbyła wiele szkoleń z zakresu jakości, techniki lotniczej oraz operacji lotniczych prowadzonych między innymi przez British Stadard Institiute, CSA, Lufthansę, JAA.

W październiku 2012 roku, po przeprowadzonym przez komisję Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, konkursie, wybrana najlepszym kandydatem, obok Piotra Ołowskiego, na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Maciej Dziudzik, dotychczas Prokurent i Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych 
w PLL LOT S.A., jest związany ze spółką od 2001 roku. W sierpniu 2007 r. objął kluczowe stanowisko Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu. Uczestniczył w szeregu strategicznych projektów z obszaru zarządzania finansami m.in. uczestniczył w procesie organizacji finansowania i refinansowania samolotów Boeing 787 dla LOT-u czy opracowania i złożenia w Komisji Europejskiej Planu Restrukturyzacji PLL LOT S.A.

Maciej Dziudzik przez kilka lat zasiadał również w Radzie Nadzorczej LGS i LS. W 2012r. piastował także stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Petrolot. Od marca 2012 roku przewodniczy grupie finansowej Star Alliance, do którego należy LOT, oraz zasiada w komitecie audytu Star Alliance GmbH wraz z przedstawicielami linii Lufthansa, TAP, United i ANA. W czerwcu 2010r. zdobył międzynarodowe kwalifikacje w zakresie finansów: „ACCA”. Dołączył także do brytyjskiego stowarzyszenia „Association of Chartered Certified Accountants”.

Źródło: PLL LOT
comments powered by Disqus