Wodowanie samolotu ultralekkiego na Wiśle – raport końcowy PKBWL

Wodowanie samolotu na Wiśle, fot. PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy ze zdarzenia 3418/2018. Przypomnijmy, iż dotyczy ono wodowania samolotu ultralekkiego Super Petrel (znaki rejestracyjne OM-M306) na Wiśle w Toruniu w dniu 6 października 2018 r.


W raporcie końcowym 3418/2018 czytamy:

W dn. 06.10.2018 r. o godz. 8.30 LMT pilot wraz z pasażerką wystartował do lotu rekreacyjnego wodnosamolotem ultralekkim w rejonie lotniska Toruń EPTO. Po wykonaniu kręgu nadlotniskowego na wysokości 1100 ft. AGL odszedł na południe z zamiarem 20 minutowego lotu w granicy ATZ EPTO. W trakcie lotu zwiększył wysokość do 2200 ft. AGL i będąc ok. 5 km na południe od lotniska zaczął się zniżać.

Na wysokości ok. 700 ft AGL ocenił, że silnik przestał reagować na próby zmiany obrotów dźwignią sterowania silnika, dlatego skierował samolot na północ w stronę lotniska i włączył elektryczną pompę paliwa. Obroty silnika spadły do obrotów zbliżonych do minimalnych, a silnik pracował nierównomiernie. Na wysokości ok. 450 ft AGL ocenił, że nie doleci do lotniska - wykonał zakręt o 90° w lewo i z kierunkiem zachodnim postanowił wodować na rzece Wisła. Podczas podejścia do wodowania silnik samolotu nadal nie reagował na próby zwiększenia obrotów.

Lot na prostej do wodowania i samo wodowanie przebiegło bez zakłóceń, a w fazie „dobiegu” nastąpiło gwałtowne wyhamowanie. Nos samolotu pochylił się, kadłub w przedniej części zaczął nabierać wody, aż do uzyskania wyporności (pływalności). Dopłyniecie do brzegu trwało ok. 15 minut. Statek powietrzny został zabezpieczony przez policję przy brzegu rz. Wisła. Pilot powiadomił
SRL oraz PKBWL o zaistniałym zdarzeniu.


Przyczyna (przyczyny) zdarzenia:

Przyczyną zdarzenia lotniczego było oblodzenie gaźników silnika ROTAX podczas zniżania wynikające ze sprzyjających warunków temperatury otoczenia i punktu rosy.


Zastosowane środki profilaktyczne:

nie sformułowano.


Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi i komentarze:

nie sformułowano.


Raport końcowy 3418/2018 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus