Raport wstępny PKBWL dot. wypadku Cessny 152 w Bielsku-Białej

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport wstępny 730/14 z wypadku Cessny 150J (znaki rejestracyjne SP-ATD), do którego doszło 31 maja br. w Bielsku Białej. W wyniku tego zdarzenia, należący do Aeroklubu Bielsko-Bialskiego samolot został zniszczony, a dwie przybywające na jego pokładzie osoby poniosły śmierć.

W raporcie 730/14 czytamy:

"W dniu 31.05.2014 roku z lotniska w Bielsku – Aleksandrowicach EPBA do lotu sprawdzającego wystartował samolot C-150 o znakach SP-ATD. Przed lotem załoga ustaliła z dyrektorem Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, że w trakcie lotu po kręgu, załoga będzie wykonywała krążenie w rejonie czwartego zakrętu lewego kręgu i wykona zdjęcia festynu odbywającego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6.

W trakcie drugiego okrążenia, wykonywanego z małą prędkością i na małej wysokości, samolot został przeciągnięty i wpadł w korkociąg. Po wykonaniu około półtorej zwitki korkociągu nastąpiło zderzenia samolotu z ziemią na terenie zwartej zabudowy jednorodzinnej. Po zderzeniu samolotu z ziemią świadkowie próbowali ratować załogę, jednak wyciek paliwa z uszkodzonej instalacji paliwowej spowodował zapalenie się samolotu i wybuch paliwa w jego zbiornikach. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu a załoga poniosła śmierć na miejscu".


ETAP LOTU:
Lot w rejonie czwartego zakrętu lewego kręgu nadlotniskowego.

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE:
Nie wydano.

PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE:
Nie wydano.

Pełny raport wstępny dotyczący tego zdarzenia dostępny jest tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus