Raport Wstępny nr 513/09 PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Ukazał się Raport Wstępny nr 513/09 Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczący wypadku motolotni Stranger, który zdarzył się w miejscowości Grodzisk Wielkopolski, 11 lipca 2009r. o godz. 19:50. Pilot poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Według relacji świadków zdarzenia, właściciel wytoczył motolotnię ze stodoły i uruchomił silnik. Wykonał kołowanie po łące znajdującej się za stodołą. Następnie ustawił motolotnię w kierunku południowym, zwiększył obroty silnika i rozpoczął start. Po rozpędzeniu motolotni nastąpiło oderwanie od ziemi i strome wznoszenie.

Na wysokości oszacowanej na 20 – 30 m, motolotnia wykonała obrót w lewo o około 900, a następnie rozpoczęła stromy lot do ziemi. Zderzenie z ziemią nastąpiło w odległości około 200m od miejsca rozpoczęcia rozbiegu. Pilot poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Komisja ustaliła dotychczas, że:
– właściciel motolotni nie posiadał świadectwa kwalifikacji (prawdopodobnie wcześniej uczestniczył w lotach jedynie jako pasażer motolotni);
– właściciel motolotni poddawał się badaniom lotniczo-lekarskim, lecz ze względu na stan zdrowia nie uzyskał pozytywnego orzeczenia;
– właściciel motolotni w chwili zaistnienia zdarzenia nie był pod wpływem alkoholu;
– według wstępnych wniosków z oględzin powypadkowych motolotni, nie stwierdzono jakichkolwiek wcześniejszych uszkodzeń , czy nadmiernego zużycia, które mogłyby mieć wpływ na zaistnienie wypadku;
– warunki atmosferyczne najprawdopodobniej były odpowiednie do wykonania lotów motolotniowych.

Komisja nie wydała żadnych zaleceń profilaktycznych na tym etapie badania.

Pełna treść raportu na stronie PKBWL.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus