Porozumienie o wspołpracy PKBWL z ITWL

Porozumienie o wspołpracy PKBWL z ITWL (fot. PKBWL)

9 marca 2017 roku przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk dypl. pil. Andrzej Lewandowski oraz dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych profesor Ryszard Szczepanik podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych wykorzystywanych w procesie badania zdarzeń lotniczych i prowadzenia profilaktyki. Współpraca obejmować będzie m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na potrzeby związane z badaniem zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w ramach podpisanego porozumienia podejmie współpracę z ITWL w zakresie:
1.  Badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych w szczególności poprzez  wykorzystanie bazy laboratoryjnej ITWL na potrzeby związane z działaniami PKBWL.
2.  Organizacji „Ośrodka Szkolenia Specjalistów Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego” oraz szkolenia specjalistów na kursach dla potrzeb PKBWL i organizacji lotniczych Lotnictwa Cywilnego.
3.  Opracowania i przygotowania  programu przedsięwzięć systemowych związanych z budową „Krajowego Systemu Zabezpieczenia Badania Katastrof Lotniczych Samolotów Szerokokadłubowych zaistniałych na terytorium RP”.

Porozumienie zostało podpisane w obecności kierownictwa PKBWL i z-cy dyrektora ITWL.

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus