PKBWL: Oświadczenie Tymczasowe Nr 2 dot. wypadku Bombardiera DHC-8-402 w 2018 roku

Samolot DHC-8-402 SP-EQG po awaryjnym lądowaniu na RWY11 EPWA (fot. PKBWL)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała w dniu 10.01.2020 r. Oświadczenie Tymczasowe Nr 2 w sprawie wypadku z udziałem samolotu Bombardier DHC-8-402, który wydarzył się 10.01.2018 r. na Lotnisku Chopina.

Przypomnijmy, że dniu 10 stycznia 2018 r. samolot Bombardier DHC-8-402 o znakach rozpoznawczych SP-EQG o godz. 18:07 LMT wystartował do planowanego lotu (LO 3924) na trasie EPKK-EPWA. Na pokładzie znajdowało się 59 pasażerów i 4 członków załogi. W trakcie wznoszenia po przestawieniu  dźwigni sterowania podwoziem w położenie schowane (UP) przednie podwozie (NLG) nie schowało się. Sygnalizacja podwozia wskazywała, że pozostało ono w położeniu  pośrednim, a pokrywy luków podwozia przedniego (N DOOR) pozostały otwarte. Kapitan podjął decyzję o kontynuowaniu lotu na lotnisko docelowe.

W trakcie podejścia do lądowania w EPWA załoga wypuściła podwozie sposobem alternatywnym. Podwozie główne (MLG) zostało wypuszczone i zablokowane, a NLG nie zmieniło swojego położenia.

W EPWA załoga wykonała lądowanie awaryjne na drodze startowej (DS) 11 z NLG w położeniu niezablokowanym, które podczas dobiegu uległo złożeniu.

Po zatrzymaniu się samolotu na DS 11 (19:19 LMT), załoga przeprowadziła ewakuację pasażerów. Wszyscy pasażerowie i załoga opuścili samolot bez obrażeń. Samolot uległ uszkodzeniu w stopniu wymagającym naprawy.

W dniu 11 stycznia 2018 r. PKBWL wysłała powiadomienie o zdarzeniu do następujących adresatów: ICAO, EASA, TSB.TSB wyznaczyła pełnomocnego przedstawiciela oraz doradców z następujących instytucji: Transport Canada, Pratt& Whitney, Bombardier’sAirSafety Investigation Office. W dniu 09 lutego 2018 r. PKBWL wydała Raport Wstępny dotyczący  powyższego zdarzenia.

W ramach prowadzonych badań Komisja zwróciła się do Instytutu Technicznego Wojsk  Lotniczych w Warszawie (ITWL) o wykonanie ekspertyzy uszkodzeń oraz kinematyki DSA. W wyniku powyższych ustalono, że podczas próby schowania podwozia po starcie, doszło do złamania się NLG  DSA w kierunku odwrotnym do konstrukcyjnie zamierzonego.

Więcej informacji w Oświadczeniu Tymczasowym Nr 2 do wypadku 67/18 (LINK)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus