Komunikat PKBWL dot. zapoznania z Raportem Końcowym z wypadku samolotu PA-31P w 2014 roku

Katastrofa samolotu Piper pod Częstochową

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała w dniu 5 lutego 2020 r. komunikat w sprawie zapoznania z Raportem Końcowym z wypadku PKBWL nr 981/14 z dnia 5 lipca 2014 r.

Działając zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE i zgodnie z procedurą realizacji w/w przepisów obowiązujących w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie „Powiadamiania ofiar, członków rodzin i ich stowarzyszeń”, PKBWL poinformowała o przysługującym prawie do zapoznania się z Raportem Końcowym z przeprowadzonego badania wypadku samolotu PIPER PA-31P PRESSURIZED NAVAJO, o znakach rozpoznawczych N11WB, zaistniałego dnia 5 lipca 2014 roku w miejscowości Topolów, ul. Częstochowska 36, gm. Mykanów, pow. Częstochowa.

Z raportem będzie można się zapoznać w siedzibie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w dniu 20 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 104 Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6.

Jednocześnie PKBWL poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010, po wyżej wymienionym terminie Raport Końcowy zostanie upubliczniony.


Przeczytaj również:
Raport wstępny PKBWL dot. wypadku samolotu Piper PA-31P w Topolowie
Oświadczenie tymczasowe PKBWL dot. wypadku Pipera PA-31 Navajo w Topolowie

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus