Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 76/18 (I, 11.01.2018 r., TMA EPWA). Dotyczy: Zaświecenia się sygnalizacji #2 ACGEN po odlocie z RWY 15. Nturalnego zużycia generatora prądu przemiennego w samolocie Bombardier DHC-8-402. Informacja o zdarzeniu 76/18

• 121/19 (I, 16.01.2019 r., EPPO). Dotyczy: Zwarcia wewnętrznego wywołanego prawdopodobnie wilgocią złącza 2600-J24, które spowodowało fałszywą sygnalizację pożaru silnika nr 1 w samolocie DHC-8-402. Informacja o zdarzeniu 121/19

• 329/18 (I, 21.02.2018 r., TMA EPWA). Dotyczy: Nieprawidłowego działania mechanizmu chowania przedniego podwozia samolotu Bombardier DHC-8-402 spowodowanego usterką czujnika zbliżeniowego (NGDCRCL PROXIMITY SENSOR P/N: 40102-0101) mechanizmu otwierania/zamykania drzwi podwozia przedniego. Informacja o zdarzeniu 329/18

• 347/18 (I, 23.02.2018 r., TMA EPWA). Dotyczy: Braku możliwości otwarcia drzwiczek luku podwozia przedniego w samolocie Bombardier DHC-8-402 sposobem zasadniczym z powody niesprawności siłownika otwierania/zamykania drzwiczek (NLG DOOR ACTUATOR P/N 47830-1) spowodowanego zużyciem. Informacja o zdarzeniu 347/18

• 920/12 (W, 03.08.2012 r., EPZA). Dotyczy: Nie upewnienia się pilota szybowca SZD-30 Pirat o wyczepieniu liny holowniczej. Zerwania liny holowniczej i gwałtownego otwarcia się owiewki szybowca. Skoku ratowniczego pilota szybowca. Zderzyenia się szybowca z ziemią. Informacja o zdarzeniu 920/12

• 1069/18 (I, 05.05.2018 r., EPGL). Dotyczy: Błędu techniki pilotowania polegającego na wykonaniu lądowania szybowcem SZD-51-1 Junior bez fazy wyrównania. Informacja o zdarzeniu 1069/18

• 1105/14 (PI, 16.07.2014 r., okolice m. Kalety, 51°25'22"N018°17'44"E). Dotyczy: Kolizji szybowców SZD-48-3 Jantar Std 3 i SZD-48 Jantar Std 2 spowodowanej niewłaściwym prowadzeniem obserwacji zewnętrznej przez pilotów. Raport końcowy 1105/14

• 1233/18 (I, 22.05.2018 r., EPLL). Dotyczy: Braku synchronizacji czasu przed wykonaniem planowanych lotów samolotu Cessna C-152. Błędnej decyzji instruktora o wykonaniu ostatniego lotu kilka minut przed zakończeniem pracy lotniska. Informacja o zdarzeniu 1233/18

• 1401/19 (W, 01.05.2019 r., EPNC). Dotyczy: Braku orientacji przestrzennej, nie zachowania prawidłowego układu nóg do lądowania ze spadochronem Navigator 240 wykonanego ze skrętem. Informacja o zdarzeniu 1401/19

• 1425/19 (W, 01.05.2019 r., EPGL). Dotyczy: Lądowania ze spadochronem Commodore 230 na rozstawione stopy i jedną nogę. Informacja o zdarzeniu 1425/19

• 1499/18 (I, 10.06.2018 r., TMA EPWA). Dotyczy: Usterki siłownika sterującego zasłonkami chłodnicy olejowej (ENG#2 ACOC FLAP ACTUATOR) P/N 800600M03 w samolocie Bombardier DHC-8-402. Informacja o zdarzeniu 1499/18

• 1850/18 (I, 16.06.2018 r., TMA EPWR). Dotyczy: Przekroczenia MTOM samolotu Beechcraft A23-19 Musketeer przy podwyższonej temperaturze powietrza. Informacja o zdarzeniu 1850/18

• 2125/18 (I, 17.07.2018 r., EPWA). Dotyczy: Nieprawidłowej pracy silnika samolotu Bombardier DHC-8-402 spowodowanej usterką wewnętrzną bloku FMU (FUEL METERING UNIT). Informacja o zdarzeniu 2125/18

• 2388/18 (W, 03.08.2018 r., Bartoszyce). Dotyczy: Utraty kontroli nad motoparalotnią ze skrzydłem Hadron Cabrio spowodowanej rozerwaniem się elementu łączącego taśmy skrzydła (karabinka) z taśmami wózka motoparalotni. Raport końcowy 2388/18

• 2520/18 (I, 11.08.2018 r., TMA LKPR). Dotyczy: Zaobserwowania krótko po starcie przez załogę samolotu Bombardier DHC-8-402 pomarańczowej a następnie czerwonej sygnalizacji położenia lewego podwozia głównego, spowodowanej uszkodzeniem LEFT GEAR UPLOCK SPRING. Informacja o zdarzeniu 2520/18

• 2750/18 (I, 26.08.2018 r., |TMA EPWR). Dotyczy: Pozostawienia przed startem samolotu Bombardier DHC-8-402 mechanizmu blokującego przednie podwozie (NLG) w pozycji ENGAGED, co uniemożliwiło jego schowanie. Informacja o zdarzeniu 2750/18

• 3222/17 (I, 04.12.2017 r., TMA EPWA). Dotyczy: Wystąpienia w samolocie Embraer 170-100 sygnalizacji usterki - BLEED 1 LEAKAGE (CAUTION), a następnie A-I WING FAIL. Wadliwej konstrukcji zaworu powodującej wahania ciśnienia. Informacja o zdarzeniu 3222/17

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus