Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 275/21 (I, 15.02.2021 r., EPPT). Dotyczy: Wejścia samolotu TECNAM P 2008 JC w krąg nadlotniskowy niezgodne z poleceniem kierującego lotami. Uchwała 275/21

• 395/14 (W, 07.04.2014 r., Targowiska). Dotyczy: Błędnego postępowania pilota paralotni BV-26 w sytuacji awaryjnej po zerwaniu się liny holowniczej na małej wysokości. Raport końcowy 395/14

• 757/20 (W, 29.02.2020 r., EPBC). Dotyczy: Błędu pilotażu podczas lądowania polegającego na doprowadzeniu do przeciągnięcia samolotu PZL – Koliber 160A w trakcie wytrzymania wykonanego na zbyt dużej wysokości. Raport końcowy 757/20

• 1211/21 (W, 21.05.2021 r., EPRU). Dotyczy: Niewyczepienia liny holowniczej w tracie startu szybowca SZD 51-1 Junior za wyciągarką po zaczepieniu skrzydłem o wysoką trawę i utracie kierunku. Raport końcowy 1211/21


Widok szybowca bezpośrednio po zdarzeniu SZD 51-1 Junior (fot. świadek zdarzenia/PKBWL)

• 1368/20 (W, 07.06.2020 r., Bedoń Wieś). Dotyczy: Pęknięcia łopaty śmigła samolotu Tecnam P92 ECHO o charakterze zmęczeniowym, które zostało spowodowane nałożeniem się dwóch czynników: nieprawidłowego wyważenia śmigła oraz występowanie w tym samym miejscu karbu geometrycznego i największego momentu gnącego. Raport końcowy 1368/20

• 1411/20 (I, 13.06.2020 r., EPKA). Dotyczy: Lądowania AT-3 przy zbyt silnym bocznym wietrze dla tego typu samolotu. Uchwała 1411/20

• 1665/20 (I, 05.07.2020 r., EPKR). Dotyczy: Niewłaściwego nadzoru kierującego lotami szybowcowymi oraz instruktorów nad lotami szkolnymi. Raport końcowy 1665/20

• 1680/15 (W, 11.08.2015 r., EPPL). Dotyczy: Zbyt gwałtownego oddanie drążka sterowego w chwili zabezpieczania prędkości przed wyczepieniem liny wyciągarkowej, które doprowadziło do zarzucenia spadochronika hamującego i liny na prawe skrzydło szybowca SZD-50-3 Puchacz. Zakleszczenia się liny wyciągarkowej w szczelinie między lotką, a skrzydłem szybowca. Raport końcowy 1680/15


Widok na szybowiec SZD-50-3 Puchacz po wypadku (fot. PKBWL)

• 1986/20 (I, 23.07.2020 r., okolice Iławy). Dotyczy: Utraty orientacji geograficznej podczas lotu samolotem UL-A Aeroprakt A22 po trasie, spowodowanej niewłaściwym przygotowaniem do lotu i błędami w prowadzeniu nawigacji. Uchwała 1986/20

• 2011/15 (I, 15.09.2015 r., TMA EPRZ). Dotyczy: Silnych wibracji sinika podczas lotu samolotem Socata TB-9 "Tampico". Przyczyną zdarzenia było zacięcie się zaworu wydechowego cylindra nr 1. Uchwała 2011/15

• 3377/20 (PI, 23.102020 r., EPRU). Dotyczy: Braku korespondencji radiowej z samolotów C-152 informującej o wyjściu na "prostą do lądowania", skutkującej utratą separacji pomiędzy nimi. Niewłaściwej obserwacji przestrzeni przez załogi statków powietrznych w locie po kręgu. Raport końcowy 3377/20Album ilustracji 3377/20

• 3561/20 i 3562/20 (PI, 05 i 10.11.2020 r., EPPT). Dotyczy: Problemu z zapewnieniem separacji samolotów w lotach po kręgu wynikającego z niedostosowania wielkości kręgu do ilości samolotów wykonujących po nim loty. Uchwała 3561/20 i 3562/20

• 4326/19 (I, 21.09.2019 r., Okolice punktu nawigacyjnego BABEN). Dotyczy: Wydania przez kontrolera ATCC Malmoë zezwolenia zniżania samolotu HALXN pomimo znanego kolizyjnego ruchu OE-LWQ. Uchwała 4326/19

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus