Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 194/21 (I, 01.02.2021 r., EPGD). Dotyczy: Niepełnego wysunięcie odciążonego amortyzatora przedniego podwozia po starcie samolotu Bombardier DHC-8-402, co uniemożliwiło zainicjowanie sekwencji chowania podwozia. Uchwała 194/21

• 540/20 (I, 13.02.2020 r., Płyta postojowa GMMX). Dotyczy: Usterka zaworu startowego silnika nr 2 samolotu Boeing 737-800-86J. W trakcie wypychania samolotu ze stanowiska postojowego w GMMX, podczas próby uruchomienia silnika nr 2 (silnik prawy samolotu), zauważono brak wymaganego podczas rozruchu wskazania „START VALVE OPEN” (zawór startowy otwarty), oraz brak obrotów N2. Uchwała 540/20

• 1016/20 (I, 23.03.2020 r., EPWA). Dotyczy: Stwierdzenia przez kapitana, w trakcie kołowania do RWY 15, problemu w sterowaniu przednim podwoziem samolotu SAAB 340A. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zużycie eksploatacyjne siłownika sterowania golenią przedniego podwozia. Uchwała 1016/20

• 1025/20 (I, 28.03.2020 r., Płock). Dotyczy: Utraty kontroli nad paralotnią w trakcie podchodzenia do lądowania i zahaczenia skrzydłem o linię wysokiego napięcia. Uchwała 1025/20

• 1492/20 (W, 23.06.2020 r., EPKA). Dotyczy: Błędu pilota szybowca SZD-38A Jantar 1 polegającego na spóźnionej reakcji na utratę równowagi poprzecznej podczas rozbiegu, wynikiem czego nastąpiło zahaczenie o trawiastą nawierzchnię lotniska w początkowej fazie startu za wyciągarką. Uchwała 1492/20


Miejsce wypadku szybowca SZD-38A Jantar 1 – widok w kierunku północnym (fot. użytkownik/raport PKBWL)

• 1702/20 (I, 08.07.2020 r., EPNC). Dotyczy: Nieprawidłowego przygotowania pilota samolotu Koliber 150 do lotu – niezapoznania się z aktualnym czasem aktywności strefy. Braku informacji ze strony zarządzającego lotniskiem EPNC o przedłużeniu czasu aktywności strefy. Uchwała 1702/20

• 2214/20 (W, 06.08.2020 r., EPJL). Dotyczy: Błędnej decyzji ucznia-pilota o lądowaniu szybowcem SZD-9 Bis 1E Bocian na wprost. Błędnej decyzji instruktora o kontynuowaniu lądowania na wprost. Szybowiec przyziemił na zwiększonej prędkości, w odległości ok. 150 m od końca pasa startowego, a w końcowej fazie dobiegu uderzył lewym skrzydłem w wyciągarkę i zatrzymał się. Uchwała 2214/20

• 2253/20 (I, 09.08.2020 r., EPBC). Dotyczy: Zauważenia przez pilota, podczas lotu samolotem AT-3, na wskaźniku spadku ciśnienia paliwa (zakres czerwony). Przyczyną zdarzenia była niestabilna praca pompy paliwowej powodująca spadki ciśnienia paliwa. Uchwała 2253/20

• 2270/20 (I, 09.08.2020 r., EPLL). Dotyczy: Niezachowania procedur kołowania na lotnisku kontrolowanym – błędu pilota samolotu Cessna 152 polegającego na kołowaniu drogą serwisową. Uchwała 2270/20


Schemat lotniska EPLL (fot. AIP)

• 2509/20 (I, 23.08.2020 r., EPWR). Dotyczy: Wystąpienia podczas startu z drogi startowej (DS) 29 na wysokości ok. 500 - 600 ft spadku obrotów silnika o 200 - 300 obr./min. Przyczyną zdarzenia było wypalenie zaworu wydechowego, powodujące spadek kompresji w cylindrze nr 4 i w efekcie zmniejszenie obrotów silnika samolotu Cessna 150. Uchwała 2509/20

• 4172/19 (I, 14.09.2019 r., Stary Wielisław, koło Polanicy-Zdroju). Dotyczy: W wyniku nieprawidłowej i niepełnej sekwencji chowania się napędu samolotu ultralekkiego Pipistrel Taurus 503, doszło do zablokowania się mechanizmu sterującego i uszkodzenia pokryw napędu oraz do uszkodzenia krawędzi śmigła. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była chwilowa niesprawność układu sterującego mechanizmem chowania napędu. Uchwała 4172/19

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus