Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 355/20 (I, 03.02.2020 r., EPPT). Dotyczy: Nieprawidłowej komunikacji w załodze podczas lotu szkolnego samolotem TECNAM – P2006T. Uchwała 355/20

• 855/20 (I, 09.03.2020 r., TMA EPKK w rejonie EPR 14 (Ojcowski Park Narodowy)). Dotyczy: Zmiany kierunku lotu samolotu ultralekkiego KR-030 "Topaz" w przestrzeni kontrolowanej bez zgody kontrolera. Uchwała 855/20

• 1162/20 (W, 03.05.2020 r., EPJL). Dotyczy: Spóźnionej reakcji instruktora na błąd popełniony przez ucznia-pilota (oddalenie się od lądowiska) w trakcie manewru do lądowania. Braku decyzji instruktora o lądowaniu w terenie przygodnym (łąka przed lądowiskiem) w chwili wykonywania zakrętu do lotniska. Czynnikiem sprzyjającym w zaistnieniu zdarzenia był opad mżawki, który spowodował zwiększone opadanie szybowca Grob G103 Twin Astir i ograniczył widoczność z kabiny.. Uchwała 1162/20

• 1198/20 (I, 12.05.2020 r., Bełchatów-Kołduny). Dotyczy: Błędu popełnionego w trakcie podejścia do lądowania szybowcem SZD-48-3 Jantar Standard 3 – obliczenie do lądowania z przelotem i zbyt późne przyziemienie. Uchwała 1198/20

• 1512/20 (PI, 27.06.2020 r., Płyta postojowa EPPT). Dotyczy: Pęknięcia sworznia zawieszenia steru wysokości w samolocie TECNAM P2008JC MKII spowodowanego jego korozją. Uchwała 1512/20

• 1755/20 (I, 12.07.2020 r., EPWS). Dotyczy: Twardego lądowania samolotu Cessna TU 206 G, w trakcie którego doszło do kontaktu łopat śmigła z nawierzchnią lotniska. Uchwała 1755/20


Uszkodzone łopaty śmigła (fot. użytkownik/Rapot PKBWL)

• 1843/20 (I, 13.07.2020 r., EPGL). Dotyczy: Podjęcia próby lądowania szybowcem SZD-9 bis 1E "Bocian" na wprost z niewłaściwej wysokości po przerwanym ciągu. Uchwała 1843/20

• 1857/20 (I, 17.07.2020 r., EPBK). Dotyczy: Awaryjnego lądowania szybowca SZD 48-3 Jantar Std 3 na niewykoszonej części lotniska i zaczepienia skrzydłem o wysoką trawę. Skutkiem tego był gwałtowny obrót szybowca o 360 stopni. Uchwała 1857/20

• 2274/20 (I, 07.08.2020 r., EPEL). Dotyczy: Złego rozłożenia uwagi podczas kołowania samolotu Aviat Husky. Nastąpiło uszkodzenie śmigła po uderzeniu w chorągiewkę oznaczającą drogę kołowania. Uchwała 2274/20

• 2281/20 (I, 24.11.2020 r., Tuchań). Dotyczy: Awaryjnego lądowania w terenie przygodnym urządzenia latającego K6E, Lighter 600. W końcowej fazie dobiegu, z powodu grząskiego podłoża, nastąpiło uszkodzenie przedniej goleni podwozia oraz kołpaka śmigła. Uchwała 2281/20

• 2501/20 (I, 22.08.2020 r., W trakcie lotu z EPBC do EPRZ). Dotyczy: Gwałtownego spadku mocy silnika, a następnie zgaśnięcia silnika w samolocie Beechcraft King Air 90A w trakcie dolotu do lotniska. Lądowania awaryjnego na jednym silniku. Uchwała 2501/20

• 2814/20 (W, 05.09.2020 r., EPLR). Dotyczy: Twardego przyziemienia skoczka ze spadochronem Precision Aerodynamics Batwing 153. Przyczyną zdarzenia była nagła zmiana warunków atmosferycznych podczas lądowania. Uchwała 2814/20

• 2956/20 (I, 17.09.2020 r., EPWT). Dotyczy: Samoczynnego odkręcenia się śruby mocowania pokrywy zaworów cylindra nr 1 silnika prawego samolotu Tecnam P2006T, powodującego wyciek oleju, a w konsekwencji zatarcie silnika . Uchwała 2956/20


Widok miejsca odchylenia pokrywy zaworowej cylindra nr 1 po odkręceniu się śruby mocującej
(fot. użytkownik/raportPKBWL)

• 3038/20 (I, 23.09.2020 r., EPBC). Dotyczy: Pojawienia się w trakcie lotu samolotu AT-3 R100 komunikatu "check fuel pressure" i spadku prawie do zera wskazań ciśnienia paliwa. Przyczyną zdarzenia było wadliwe działanie silnikowej pompy paliwa. Uchwała 3038/20

• 3094/20 (I, 25.09.2020 r., EPKP). Dotyczy: Stwierdzenia przez mechaników organizacji obsługowej podczas przeglądu szybowca SZD-9 bis 1E "Bocian" zablokowania popychacza napędu steru wysokości zatyczką od długopisu, która znajdowała się (pod śrubą popychacza) w sterownicy sterowania lotkami na wysokości drążka sterowego w drugiej kabinie. Uchwała 3094/20


Rysunek poglądowy: A – drążek sterowy, B – sterownica sterowania lotkami, C – miejsce znalezienia zatyczki długopisu. (fot. Użytkownik/PKBWL)

• 3109/20 (W, 05.09.2020 r., EPLR). Dotyczy: Twardego przyziemienia z dużą prędkością pionową, które spowodowało uraz obu nóg. Przyczyną zdarzenia była nagła zmiana warunków atmosferycznych podczas lądowania ze spadochronem Aerodyne Pilot 168. Uchwała 3109/20

• 3435/20 (PI, 25.10.2020 r., EPKM). Dotyczy: Błędu pilota samolotu Socata Trynidad TB-20 polegającego na braku analizy informacji o ruchu nadlotniskowym i złej obserwacji przestrzeni, w której odbywały się loty po kręgu. Uchwała 3435/20

• 4715/19 (PI, 10.10.2019 r., EPDE). Dotyczy: Braku łączności z załogą samolotu Diamond DA-20 z powodu uszkodzenia przycisku nadawania oraz niezauważenia przez załogę samolotu sygnałów świetlnych nadawanych z wieży lotniska Dęblin TWR. Uchwała 4715/19

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus