Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 571/20 (W, 15.02.2020 r., Rybnik Gotartowice). Dotyczy: Utraty kontroli nad paralotnią z napędem PPG, spowodowanej niewłaściwym odpuszczeniem taśmy lewego trymera. Raport końcowy 571/20

• 1106/20 (I, 19.04.2020 r., EPLL). Dotyczy: Błędu pilota samolotu Cessna 172 Skyhawk w procesie przygotowania do lotu polegającego na zlekceważeniu publikacji PAŻP – AUP, co doprowadziło do naruszenia w locie strefy kontrolowanej - CTR lotniska Łódź (EPLL). Uchwała 1106/20

• 1118/20 (W, 24.04.2020 r., Park Skierbieszowski k. Iłowca). Dotyczy: Uderzenia przez pilota paralotni Mac Para Ilusion 26 w ziemię po przeleceniu kilku metrów. Przyczyną zdarzenia najprawdopodobniej było przemieszczanie się „bąbla” ciepłego powietrza po zboczu, które spowodowało oderwanie się paralotni od ziemi w chwili, w której skrzydło paralotni znalazło się nad pilotem paralotni. Prawdopodobnie nieprawidłowa reakcja pilota paralotni na przechylenie się skrzydła paralotni. Raport końcowy 1118/20

• 1262/20 (W, 22.05.2020 r., EPTO). Dotyczy: Błędu pilota instruktora polegającego na złej ocenie warunków meteorologicznych występujących podczas lotów szkolnych szybowcem SZD 50-3 „Puchacz”. Uchwała 1262/20

• 1263/20 (I, 22.05.2020 r., EPPI). Dotyczy: Błędu ucznia-pilota podczas lądowania szybowcem Twin Astir Trainer polegającego na nieprawidłowym poprawieniu wysokiego wyrównania. Uchwała 1263/20

• 1550/20 (I, 29.06.2020 r., EPBC). Dotyczy: Zauważenia przez załogę bezpośrednio po trzecim starcie nieprawidłowej pracy silnika samolotu Cessna 152. Przyczyną zdarzenia było pęknięcie porcelanki dolnej świecy zapłonowej na drugim cylindrze. Uchwała 1550/20

• 1610/20 (PI, 04.07.2020 r., EPBB). Dotyczy: Błędu pilotażu podczas lądowania samolotem Aeroprakt A-32. Podczas lądowania, po wykonaniu fazy załamania samolot utracił prędkość i przepadł z niewielkiej wysokości jednocześnie na 3 koła. Raport końcowy 1610/20


Aeroprakt A-32 po zdarzeniu (fot. PKBWL)

• 1867/20 (I, 17.07.2020 r., EPKT). Dotyczy: Wygenerowania w trakcie kołowania samolotu Boeing 737-800 do drogi startowej sygnalizacji ostrzegawczej "MASTER CAUTION – ENG – ENGINE CONTROL” dla silnika nr 1. Przyczyną zdarzenia była niesprawność modułu hydraulicznego (HMU) układu paliwowego silnika. Uchwała 1867/20

• 1872/20 (I, 19.07.2020 r., EPMO). Dotyczy: Po starcie z lotniska pilot samolotu Diamond DA20 C1 zauważył obniżenie poziomu ciśnienia oleju. Przyczyną była niesprawność sondy EGT. Uchwała 1872/20

• 1891/20 (I, 22.07.2020 r., EPBC). Dotyczy: Zaobserwowania przez instruktora nierównej pracy silnika samolotu Cessna 152. Przyczyną zdarzenia było ścięcie mocowania panewek pod jednym z korbowodów, co skutkowało obracaniem się ich wraz z korbowodem i ścieraniem wału. Uchwała 1891/20

• 2117/20 (I, 31.07.2020 r., EPSY). Dotyczy: Podczas podejścia do lądowania samolotu Tecnam P2006T temperatura oleju na lewym silniku przekroczyła wartość maksymalną. Przyczyną zdarzenia było zanieczyszczenie styków złącza czujnika temperatury oleju. Uchwała 2117/20

• 2221/20 (I, 06.08.2020 r., EPSL). Dotyczy: Lądowania zapobiegawczego samolotem Cessna 152 po stwierdzeniu przez ucznia-pilota po zakończeniu wznoszenia (w locie poziomym) spadku obrotów i nierównej pracy silnika. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było oblodzenie gaźnika. Uchwała 2221/20

• 2311/20 (W, 10.08.2020 r., Biały Bór). Dotyczy: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła odstąpić od badania zdarzenia, ponieważ motoszybowiec Straton D-8 w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną, a także został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwała 2311/20

• 2355/20 (W, 13.08.2020 r., EPOD). Dotyczy: Błędu pilotażu polegającego na zbyt gwałtownych ruchach drążkiem sterowym w czasie startu szybowca SZD-51 Junior za samolotem holującym. Uchwała 2355/20

• 2362/20 (W, 13.08.2020 r., Rzeka Wisła, okolice m. Sady). Dotyczy: Pilot śmigłowca Robinson R44 II lecąc w kierunku zachodnim, po przelocie mostu nad rzeką Wisłą rozpoczął zniżanie, które zakończyło się zderzeniem z wodą. Raport wstępny 2362/20

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus