Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 545/20 (I, 14.02.2020 r., Przestrzeń powietrzna UIR LFFF (Francja)). Dotyczy: Włączenia się sygnalizacji „MASTER CAUTION+AUTOFAIL+ALTN w kabinie samolotu Boeing 737-800-8CX na poziomie przelotowym FL380, w rejonie punktu nawigacyjnego „UTELA” w przestrzeni powietrznej UIR LFFF, spowodowanego niesprawnością CONTROLER LRU FAIL on CPC#1”. Uchwała 545/20

• 1020/20 (I, 25.03.2020 r., Strefa EPTS02B-Lotnisko Szymany (EPSY)). Dotyczy: Błędu pilota samolotu Piper 28-28R-201 w procesie przygotowania do lotu polegającego na zlekceważeniu publikacji PAŻP–AUP, co doprowadziło do naruszenia w locie aktywnej strefy EPTS02B. Uchwała 1020/20

• 1040/20 (I, 31.03.2020 r., Strefa EPTS02D - Lotnisko Grady (EPGY)). Dotyczy: Błędu pilota samolotu Cessna 152 w procesie przygotowania do lotu polegającego na zlekceważeniu publikacji PAŻP–AUP, co doprowadziło do naruszenia w locie aktywnej strefy EPTS02D. Uchwała 1040/20

• 228/20 (W, 21.01.2020 r., Markik/Warszawy). Dotyczy: Nieprawidłowego zamknięcie korka wlewu zbiornika paliwowego w prawym skrzydle samolotu Aero AT-3R100, prowadzącego do jego wypadnięcia, szybkiej utraty paliwa podczas lotu i przerwania pracy silnika bez możliwości jego uruchomienia. Raport końcowy 228/20, Album ilustracji 228/20


• 1205/20 (I, 14.05.2020 r., okolice Kutna). Dotyczy: Wysokiego ciśnienia oleju w samolocie Diamond DA20-C1 spowodowane nie założeniem przez dowódcę statku powietrznego przesłon wlotów powietrza chłodzącego silnik. Uchwała 1205/20

• 1260/20 (PI, 22.05.2020 r., EPKA). Dotyczy: Utraty przez pilota samolotu holującego PZL-104 Wilga 35A w trakcie wyszukiwania noszenia termicznego w krążeniu możliwości sterowania lotkami spowodowanego zmęczeniowym pęknięciem dolnej końcówki widełkowej P/N:X1148 lewego popychacza P/N:CE15509 układu sterowania lotkami. Raport końcowy 1260/20

• 1293/20 (W, 30.05.2020 r., EPPT). Dotyczy: Nieprawidłowego ułożenia nóg pasażera tandemu do lądowania ze spadochronem Sigma 370. Uchwała 1293/20

• 1347/20 (W, 04.06.2020 r., Leśna Podlaska). Dotyczy: Awaryjnego przyziemienia paralotni z napędem typu Nucleon WRC Cabrio 42, w wyniku którego nastąpiło rozszczelnienie zbiornika z paliwem i pożaru. Raport wstępny 1347/20

• 1401/20 (W, 13.06.2020 r., miejscowość Parchowo). Dotyczy: PKBWL odstąpiła od badania zdarzenia z udziałem wiatrakowca BrakoGyro ponieważ statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwała 1401/20

• 1419/20 (W, 13.06.2020 r., EPGL). Dotyczy: Braku stabilnej sylwetki oraz wykonywanie obrotów w czasie wyplatania się linek i napełniania się czaszy spadochronu Commodore. Uchwała 1419/20

• 1443/20 (W, 14.06.2020 r., EPPR). Dotyczy: Gwałtownego przyrostu pionowej prędkości opadania (turbulencja) co spowodowało twarde przyziemienie skoczka ze spadochronem Stiletto 120. Uchwała 1443/20

• 1525/20 (W, 28.06.2020 r., EPGL). Dotyczy: Nie wyhamowania prędkości postępowej spadochronu Commodore wraz z wyciągnięciem nóg do przodu w wyniku czego przyziemienie nastąpiło na pośladki. Uchwała 1525/20

• 1534/20 (W, 26.06.2020 r., EPOM). Dotyczy: Dynamicznego przyziemienia z paralotnią Nemo XX 25 spowodowanego asymetrycznym sterowaniem  skrzydłem paralotni. Uchwała 1534/20

• 1598/19 (PI, 11.05.2019 r., EPNT). Dotyczy: Niewystarczającej obserwacji przestrzeni powietrznej w locie po kręgu przez pilota szybowca SZD 50-3 i załogę samolotu Cessna-152. Niewłaściwego monitorowania korespondencji radiowej przez załogi statków powietrznych biorących udział w zdarzeniu. Raport końcowy 1598/19

• 1768/18 (PI, 23.06.2018 r., EPNC). Dotyczy: Nieprawidłowego działania pilota w momencie zadziałania sygnalizacji przeciągnięcia samolotu Cessna 208B Caravan. Raport końcowy 1768/18

• 1802/17 (W, 26.07.2017 r., EPLL). Dotyczy: W trakcie wykonywania trzeciego kręgu o na krótkiej prostej kilkadziesiąt metrów od progupasa 25 pilot samolotu Cessna 152 przerwał podejście, wykonał zakręt w lewo o ok. 180° i wykonując lotna zniżaniu zderzył się z drzewami. Raport końcowy 1802/17


• 2022/18 (PI, 11.07.2018 r., EPRZ). Dotyczy: W trakcie ponownego startu samolotu ultralekki KR-030 Topaz nastąpiło złamanie uchwytu drążka sterowego w kabinie, spowodowane wadą konstrukcyjną uchwytu, co doprowadziło do utraty kontroli nad statkiem powietrznym i niekontrolowanego przyziemienia. Raport końcowy 2022/18

• 3815/19 (W, 14.10.2019 r., m. Katarzyna gm. Kłodawa). Dotyczy: Utraty kontroli nad statkiem powietrznym AE 209 Albatros spowodowanej prawdopodobnie zasłabnięciem pilota. Raport końcowy 3815/19


• 4305/19 (W, 20.09.2019 r., Gdynia Chwarzno-Wiczlino). Dotyczy: Lądowania awarujnego BSP T-34 po utracie stateczności spowodowanej złamaniem śmigła (śmigieł) podczas pierwszego lotu egzaminacyjnego. Raport końcowy 4305/19

• 4806/19 (W, 19.10.2019 r., Międzybrodzie Żywieckie/ Góra Żar). Dotyczy: Utraty kontroli nad paralotnią Sol Ellus 3M w wyniku silnego podmuchu oraz zmiennego kierunku wiatru w trakcie startu. Raport końcowy 4806/19

• 1511/18 (W, 09.06.2018 r., EPRZ). Dotyczy: Nieprawidłowego monitorowania zużycia paliwa przez załogę w trakcie lotu samolotem VAN’S RV-10. Zużycia paliwa z prawego zbiornika co doprowadziło do zatrzymania się silnika i lądowania awaryjnego. Raport końcowy 1511/18, Raport końcowy 1511/18 ENG


Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus