Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 180/20 (I, 16.01.2020 r., EPKT). Dotyczy: Włączenia się sygnalizacji „MASTER CAUTION –FUEL–FILTER BYPASS” silnika nr 1 po starcie  samolotu Boeing 737-800 z KTW w trakcie wznoszenia do nakazanego poziomu lotu. Nie przestrzegania zaleceń zawartych w dokumentach EASA i IATA dotyczących tankowania statku powietrznego. Uchwała 180/20

• 462/20 (I, 10.02.2020 r., Nowa Wieś Wrocławska). Dotyczy: Dostania się śmigłowca EC 135-P2+ w silny strumień zaburzonego powietrza i jego oddziaływania na przeszkody terenowe co spowodowało „utratę skuteczności wirnika ogonowego (LTE)”. Uchwała 462/20

• 603/20 (I, 17.02.2020 r., rejon lotniska EPLS). Dotyczy: Nie nawiązania przez pilota samolotu TECNAM-P2002 łączności z FIS Poznań skutkujące wykonaniem lotu przez aktywne MRT. Uchwała 603/20

• 844/20 (I, 17.01.2020 r., EPWA). Dotyczy: Przekroczenia parametrów TRQ spowodowanego brakiem aktywowania przez załogę samolotu SAAB -340A systemu CTOT w trakcie wykonywania procedury go-around. Uchwała 844/20

• 919/20 (I, 10.03.2020 r., EPBC). Dotyczy: Spadku obrotów silnika do wartości 1700–1800 obr./min, nierównomiernej pracy oraz drgań silnika w czasie lotu szkoleniowego samolotu Cessna 152 spowodowanego oblodzeniem gaźnika. Uchwała 919/20

• 1018/18 (W, 01.05.2018 r., Kołbiel-Skorupy). Dotyczy: Błędu w technice pilotowania polegającego na przeciągnięciu samolotu VL-3E-1 w zakręcie na małej  wysokości w konfiguracji do lądowania. Raport końcowy 1018/18

• 1695/19 (I, 18.05.2019 r., Polkowice). Dotyczy: Wystąpienia wyczuwalnego spadku mocy silnika, drgań silnika w samolocie Cessna 152 podczas lotu  po kręgu. Wystąpienia niesprawności w układzie czop wału korbowego–panewka, podczas pracy w warunkachich nieustabilizowanej współpracy (zaciśnięcie panewek na wale korbowym) i niedostatecznego smarowania. Uchwała 1695/19

• 2165/19 (W, 13.06.2019 r., Góra Żar, Międzybrodzie Żywieckie). Dotyczy: Niezamierzonego otwarcia karabińczyka podczas lotu tandemowego paralotnią skutkującego wysunięciem się taśmy nośnej. Po oddzieleniu się lewej taśmy nośnej od karabińczyka pasażer zawisł na prawej taśmie nośnej łapiąc się za nią lewą ręką. Lot z pasażerem wiszącym na prawej taśmie spowodował jednostronne obciążenie paralotni. Lądowania awaryjnego w koronach drzew. Raport końcowy 2165/19

• 3019/18 (I, 09.09.2018 r., EPML). Dotyczy: Nie wykonania listy kontrolnej przed lądowaniem samolotu Piper Seneca PA-34200T. Nie sprawdzenia prawidłowego wypuszczenia podwozia. Nie zgłoszenia wymaganego meldunku przed lądowaniem o prawidłowej konfiguracji samolotu. Uchwała 3019/18

• 4617/19 (W, 04.10.2019 r., Kutno). Dotyczy: Uruchomienia przez właściciela paralotni zespołu napędowego, podczas którego w trakcie sprawdzania został uderzony w głowę przez śmigło. Właściciel paralotni z napędem wykonywał  czynności bez kasku ochronnego. Uchwała 4617/19

• 4970/19 (W, 29.10.2019 r., Skawica). Dotyczy: Utraty panowania nad paralotnią w trakcie lotu na skutek silnego podmuchu wiatru. Upadku z wysokości około 40-50 metrów na zbocze stoku. Uchwała 4970/19

• 5079/19 (I, 05.11.2019 r., EPLB). Dotyczy: Zauważenia przez załogę samolotu SAAB 340A powolnego spadku ciśnienia oleju w trakcie lotu, na poziomie przelotowym FL 220, które spowodowane było rozszczelnieniem przewodu olejowego przy połączeniu z miską olejową z powodu uszkodzenia nowego uszczelnienia przez pozostałości starego uszczelnienia na ściankach portów. Uchwała 5079/19

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus