Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 2139/19 (I, 13.06.2019 r., EPDE). Dotyczy: Samoistnego przemieszczenie się, w trakcie podlotu śmigłowca Guimbal Cabri G2, lewego drążka sterowego do przodu i wlewą stronę spowodowanego odkręceniem-poluzowaniem nakrętki mocującej lewy drążek sterowy. Informacja o zdarzeniu 2139/19

• 2226/19 (PI, 17.06.2019 r., EPRJ). Dotyczy: Lądowania samolotu Piper PA-34 SENECA V bez podwozia. Wykonania przez szkolonego pilota niepełnej listy kontrolnej czynności do lądowania. Braku kontroli instruktora w trakcie wykonywania czynności do lądowania przez szkolonego pilota. Nie sprawdzenia przez załogę konfiguracji samolotu do lądowania. Raport końcowy 2226/19

• 3894/19 (W, 31.08.2019 r., Bieliniec/Nisko). Dotyczy: Wpadnięcia paralotni na linię energetyczną średniego napięcia. Osoba pilotująca paralotnię nie posiadała żadnych uprawnień do wykonywania lotów paralotnią. Informacja o zdarzeniu 3894/19

• 4048/19 (W, 09.09.2019 r., Poznań). Dotyczy: Nieprawidłowej pracy silnika samolotu Q 400 DHC8-402 podczas lotu. Zapalenia się w kabinie  sygnalizacji MASTER WARNING "CHECK FIRE DETECT”. Lądowania na jednym silniku. Raport wstępny 4048/19

• 4068/19 (W, 06.09.2019 r., Spalona/Legnica). Dotyczy: Lądowania awaryjnego po zgaśnięciu silnika motolotni. Uderzenia w trakcie lądowania w drewniane ogrodzenie pobliskiej posesji. Pilotujący motolotniąnie posiadał świadectwa kwalifikacji. Informacja o zdarzeniu 4068/19

• 4164/19 (W, 15.09.2019 r., EPBC). Dotyczy: rzepadnięcia szybowca SZD-50-3 Puchacz z wysokości około 10 m w trakcie podejścia do lądowania. Uderzenia szybowca w ziemię. Raport wstępny 4164/19

• 4311/19 (I, 22.09.2019 r., EPGI). Dotyczy: Błędu pilota samolotu UL Aeroprakt A22-L polegającego na: zaplanowaniu i wykonaniu czwartego zakrętu na zbyt dużej wysokości, przyziemieniu samolotu na za dużej prędkości co doprowadziło do jego odbicia się od pasa startowego – „kangura”, nieprawidłowym poprawieniu „kangura”. Raport końcowy 4311/19

• 4446/19 (I, 28.09.2019 r., EPKA). Dotyczy: Uderzenia śmigłem samolotu ultralekkiego VL-3 w lampę oświetlenia drogi kołowania. Przed zajęciem miejsca w kabinie pilot nie upewnił się czy na kierunku kołowania nie ma żadnych przeszkód. Informacja o zdarzeniu 4446/19

• 4569/19 (W, 04.10.2019 r., EPNC). Dotyczy: Lądowania ze spadochronem Navigator 240 na rozłączone nogi. Informacja o zdarzeniu 4569/19

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus