Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 1393/18 (W, 31.05.2018 r., Bobrowniki). Dotyczy: Oderwania się prawego skrzydła samolotu ultralekkiego QUALT 200 L na skutek wykonywania figur akrobacji, do których samolot nie był dopuszczony. Raport końcowy 1393/18

• 1436/18 (W, 02.06.2018 r., EPNT). Dotyczy: Braku decyzji pilota samolotu AT-3 R 100 o przerwaniu rozbiegu. Samolot uderzył prawym skrzydłem w kontener (magazynek) stojący przy boisku piłki nożnej. Piloci  przed  startem  nie  przeprowadzili  kontroli  stanu  nawierzchni  trawiastego  pasa startowego po obfitych opadach deszczu. Raport końcowy 1436/18

• 1918/18 (W, 03.07.2018 r., Łupiny k.Słupska). Dotyczy: Utraty kontroli nad szybowcem SZD-9 bis Bocian 1E spowodowanej chwilową niedyspozycją instruktora. Szybowiec wpadł w korkociąg, zderzył się z ziemią pod dużym kątem i został całkowicie zniszczony. Raport końcowy 1918/18, Album ilustracji 1918/18

• 1972/18 (W, 11.07.2018 r., Domecko). Dotyczy: Wlotu śmigłowca Robinson R-44 w obszar pogarszającej się pogody. Niewłaściwego manewru pilota mającego na celu opuszczenie strefy trudnych warunków atmosferycznych. Raport końcowy 1972/18, Album ilustracji 1972/18

• 2049/19 (I, 07.06.2019 r., Raciborsko, k. Wieliczki woj. małopolskie). Dotyczy: Wyboru miejsca przyziemienia balon na ogrzane powietrze Libert L 3000 z wysokości utrudniającej dostrzeżenie przeszkód znajdujących się na kierunku lądowania. Po  przyziemieniu pilot zerwał klapę spadochronową powłoki w celu wypuszczenia ciepłego powietrza i zmniejszenia nośności balonu. Powłoka  balonu w trakcie wypuszczania ciepłego powietrza przemieściła się z wiatrem i opadła na druty linii  energetycznej, powodując zerwanie górnego przewodu. Informacja o zdarzeniu 2049/19

• 2811/18 (I, 28.08.2018 r., EPBC). Dotyczy: Niewykonania przeglądu przedlotowego przez pilota samolotu Cessna 172S. W trakcie rozruchu śmigło  samolotu zahaczyło o wodzidło, które nie zostało usunięte z przedniego podwozia. Śmigło zostało uszkodzone. Informacja o zdarzeniu 2811/18

• 2872/19 (I, 17.07.2019 r., EPBA). Dotyczy: Błędnej reakcji ucznia-pilota po odbiciu się samolotu ultralekkiego Bristell NG5 w trakcie  przyziemienia - błąd poprawienia „kangura”. Informacja o zdarzeniu 2872/19

• 2925/19 (I, 19.07.2019 r., EPRP). Dotyczy: Lądowania bez wytrzymania na trzy punkty. Po przyziemieniu w końcowej fazie dobiegu nastąpiło zniszczenie felgi przedniego koła a następnie złamanie goleni podwozia samolotu ultralekkiego 3X47 Navigator. Informacja o zdarzeniu 2925/19

• 3124/19 (W, 26.07.2019 r., Lądowisko Goczałkowice-Zdrój). Dotyczy: Złego planowania do lądowania samolotu UL Skylark DV-1 – lądowanie z przelotem na krótkim lądowisku. Błędnej decyzji o wykonaniu pełnego lądowania. W końcowej fazie dobiegu samolot zahaczył prawym skrzydłem oogrodzenie, wykonując cyrkiel w prawo (o około 90°) uderzył nosemw ogrodzenie i zatrzymał się. Raport końcowy 3124/19

• 3527/19 (W, 13.08.2019 r., Lądowisko Świebodzice-Ciernie). Dotyczy: Nieprawidłowego planowania do lądowania samolotu Cessna C-172. Samolot przyziemił około 40 m przed  progiem pasa, na ściernisku przed drogą. Przednie koło uderzyło w skarpę rowu. Uderzenie to spowodowało urwanie się przedniej goleni podwozia oraz wybicie samolotu do góry. Samolot przeleciał nad drogą i pod kątem około 20° z dużą energią uderzył przednią częścią kadłuba w ziemię. Raport końcowy 3527/19

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus