Kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 1557/18 (I, 10.06.2018 r., EPBC). Dotyczy: Błędnego działania termostatu w samolocie Tecnam P2002JF polegającego na otwieraniu pełnego przepływu płynu chłodzącego do chłodnicy przy temperaturze 120°C zamiast 100°C. Informacja o zdarzeniu 1557/18

• 1980/15 (I, 11.09.2015 r., EPLL). Dotyczy: Pęknięcia opony w samolocie Tecnam P2002-JF. Raport końcowy 1980/15

• 2404/16 (I, 08.09.2016 r., EPWK). Dotyczy: Uszkodzenia w samolocie Reims-Cessna F-172N przedniej goleni podczas dobiegu. Raport końcowy 2404/16

• 2408/17 (I, 13.09.2017 r., EPLR). Dotyczy: Niewłaściwego osadzenia w śmigłowcu W3WA Sokół kołków montażowych w złączach przez operatora, wynikające z różnic w technologii montażu. Informacja o zdarzeniu 2408/17

• 2609/18 (W, 17.08.2018 r., Lotnisko Zator/Gierałtowiczki). Dotyczy: Utraty kierunku podczas startu z paralotnią Tequila 3 L za wyciągarką co doprowadziło do zerwania liny holowniczej na skutek zaczepienia o krzaki i wyhamowania prędkości lotu. Informacja o zdarzeniu 2609/18

• 3071/18 (I, 10.09.2018 r., Lądowisko Ręczaje Polskie k/Wołomina). Dotyczy: Błędu pilotażu wywołanego chwilową niedyspozycją fizyczną pilota, utrudniającą pilotowanie samolotu ultralekkiego Aeropro Fox. Raport końcowy 3071/18

• 3079/18 (W, 08.09.2018 r., EPKR). Dotyczy: Lądowania ze spadochronem ARROW 195ft poza lotniskiem, na nierównym terenie w zakręcie. Informacja o zdarzeniu 3079/18

• 3087/18 (I, 10.09.2018 r., Lądowisko Łuków-Gręzówka). Dotyczy: Wydłużenia drogi hamowania i wypadniecia samolotu Cessna 206H poza ogrodzenie. Informacja o zdarzeniu 3087/18

• 3127/18 (W, 13.09.2018 r., EPRG). Dotyczy: Zbyt wysokiego wyhamowania spadochronu Navigator 280 z lądowaniem na rozstawione nogi. Informacja o zdarzeniu 3127/18

• 3197/18 (W, 17.09.2018 r., EPWS). Dotyczy: Lądowania na rozstawione nogi bez zahamowania spadochronu Falcon-300 przy ziemi. Informacja o zdarzeniu 3197/18

• 3201/18 (W, 21.09.2018 r., EPNC). Dotyczy: Naruszenia przepisów przez kierującego lotami oraz pilota wykonującego zrzuty skoczków. Informacja o zdarzeniu 3201/18

• 3407/18 (I, 05.10.2018 r., EPKE). Dotyczy: Stwierdzenia przez pilota pęknięcia płozy ogonowej w dolnej części, wzdłuż mocowania odgromnika  elektrostatycznego podczas wykonywania przeglądu przedlotowego śmigłowca EC 135P2+. Informacja o zdarzeniu 3407/18

• 3424/18 (W, 06.10.2018 r., EPNC). Dotyczy: Lądowania ze spadochronem Stiletto 135 w strefie turbulentnych warunków spowodowanych przez zawirowania mas powietrza w pobliżu obszaru zadrzewionego i zabudowań strefy lądowania. Informacja o zdarzeniu 3424/18

• 3360/18 (W, 01.10.2018 r., Dobrowo, gm.Tychowo). Dotyczy: Niezamierzonego wyłączenia silnika śmigłowca ultralekkiego KONNER K2 przez pasażera przyciskiem elektronicznego wyłączenia silnika umieszczonego na dźwigni skoku śmigła. Raport końcowy 3360/18

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus