I sierpniowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 920/15 (W, 06.06.2015 r., EPEL). Dotyczy: Zbyt nisko wykonanego zakrętu i przyziemienia z dużą prędkością podczas podchodzenia do lądowania ze spadochronem Sabre 170. Informacja o zdarzeniu 920/15

• 933/15 (I, 06.06.2015 r., EPKA). Dotyczy: Problemu z otwarciem głównej czaszy spadochronu Navigator 200. Informacja o zdarzeniu 933/15

• 939/15 (I, 06.06.2015 r., EPSK). Dotyczy: Zatrzymania się slajdera w połowie długości linek spadochronu Navigator 260. Informacja o zdarzeniu 939/15

• 941/15 (I, 07.06.2015 r., EPSK). Dotyczy: Nieodnalezienia uchwytu pilocika czaszy głównej spadochronu Navigator 260 oraz utraty kontroli wysokości w czasie sytuacji awaryjnej. Informacja o zdarzeniu 941/15

• 974/15 (I, 10.06.2015 r., EPBA). Dotyczy: Przyjęcia niewłaściwej sylwetki do lądowania podczas skoku ze spadochronem Mars 330. Informacja o zdarzeniu 974/15

• 1210/15 (W, 02.07.2015 r., Lądowisko Konstancin). Dotyczy: Schowania się prawego podwozia głównego w trakcie dobiegu w samolocie kat. Specjalny TS-8 Bies. Raport wstępny 1210/15

• 1215/15 (W, 02.07.2015 r., Łososina Dolna). Dotyczy: Lądowania szybowca SZD 51-1 JUNIOR przed lotniskiem na terenie sadu. Raport wstępny 1215/15

• 1395/15 (W, 17.07.2015 r., Nowogród k/Golubia-Dobrzynia). Dotyczy: Niskiego, powolnego lotu; zderzenia z ziemią pod niewielkim kątem samolotu 3Xtrim 450 ULTRA-18. Raport wstępny 1395/15
Czytaj również: Wypadek samolotu 3xTrim w miejscowości Nowogród

•1495/15 (W, 27.07.2015 r., Rybnik Gotartowice). Dotyczy: Po starcie szybowca SZD 9 Bis Bocian 1E braku reakcji ucznia po przerwaniu ciągu na wysokości około 20 m. Raport wstępny 1495/15


Dodatkowo 3 sierpnia PKBWL opublikowała informację:

W związku z zakończeniem badania zdarzenia lotniczego nr 1665/13 (Dotyczy: wypadku z dnia 19.10.2013 r. z udziałem spadochronu MarS 291 w Jacewie k/Inowrocławia), osoby o których mowa w art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE, mogą zgłaszać się w przeciągu 7 dni od dnia 3 sierpnia 2015 roku do dnia 10 sierpnia 2015 roku, pod numerem 22 630 11 31 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres: pkbwl@mir.gov.pl , w celu uzyskania informacji.

Raport końcowy z badania zdarzenia nr 1665/13 zostanie opublikowany 11 sierpnia 2015 roku.
Raport wstępny 1665/13


Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus