Aktualny skład Komisji PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (fot. PKBWL)

Na stronie PKBWL opublikowany został w dniu 15 kwietnia br. uaktualniony skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, do której zadań należy badanie wszystkich wypadków lotniczych i poważnych incydentów oraz nadzorowanie badania incydentów zaistniałych na terytorium RP.

Celem badań jest ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia zdarzeń lotniczych. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności, natomiast na podstawie wyników badań proponuje odpowiednie środki dla zapobiegania wypadkom w przyszłości. Raporty końcowe wraz z zaleceniami Komisji stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w zakresie działań profilaktycznych.

W skład Komisji powołany został Bartłomiej Czerkowski, którego specjalizacją jest prawo lotnicze. PKBWL składa się obecnie z 18 Członków Komisji. Jej Przewodniczącym jest Pan Bogusław Trela.

Aktualny skład Komisji wraz z danymi teleadresowymi do poszczególnych jej członków:

1. Bogusław Trela – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie techniczne, awionika.
tel. 22 630 11 33, fax: 22 630 11 17, e-mail: boguslaw.trela@mi.gov.pl

2. Krzysztof Miłkowski – Zastępca Przewodniczącego PKBWL ds. pilotażowych. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 22 630 11 56, fax: 22 630 11 17, e-mail: krzysztof.milkowski@mi.gov.pl

3. Andrzej Bartosiewicz – Zastępca Przewodniczącego PKBWL ds. technicznych. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty, śmigłowce.
tel. 22 630 12 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: andrzej.bartosiewicz@mi.gov.pl

4. Patrycja Pacak – Sekretarz PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szybowce, UAVO.
tel. 22 630 11 91, fax: 22 630 11 17, e-mail: patrycja.pacak@mi.gov.pl

5. Tomasz Makowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty, śmigłowce, szybowce.
tel. 22 630 12 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: tomasz.makowski@mi.gov.pl

6. Jacek Bogatko – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, samoloty, szybowce.
fax: 22 630 11 17, e-mail: jacek.bogatko@mi.gov.pl

7. Mieczysław Wyszogrodzki – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, wiropłaty.
tel. 22 630 11 41, fax: 22 630 11 17, e-mail: mieczyslaw.wyszogrodzki@mi.gov.pl

8. Jerzy Girgiel – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 61 225 51 02, fax: 22 630 11 17, e-mail: jerzy.girgiel@mi.gov.pl

9. Roman Kamiński – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, samoloty.
tel. 61 225 51 03, fax: 22 630 11 17, e-mail: roman.kaminski@mi.gov.pl

10. Wojciech Misiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty, śmigłowce, szybowce.
tel. 22 630 12 58, fax: 22 630 11 17, e-mail: wojciech.misiak@mi.gov.pl

11. Ireneusz Boczkowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty, szybowce, balony.
fax: 22 630 11 17, e-mail: ireneusz.boczkowski@mi.gov.pl

12. Wiesław Wojtasiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
tel. 22 630 11 39, fax: 22 630 11 17, e-mail: wieslaw.wojtasiak@mi.gov.pl

13. Krzysztof Błasiak – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, napędy.
tel. 22 630 11 33, fax: 22 630 11 17, e-mail: krzysztof.blasiak@mi.gov.pl

14. Paweł Jajkowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: eksploatacja lotnicza, deszyfracja.
tel. 22 630 11 45, fax: 22 630 11 17, e-mail: pawel.jajkowski@mi.gov.pl

15. Jakub Cichocki – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
fax: 22 630 11 17, e-mail: jakub.cichocki@mi.gov.pl

16. Grzegorz Pietraszkiewicz – Członek PKBWL. Specjalizacja: ruch lotniczy.
fax: 22 630 11 17, e-mail: grzegorz.pietraszkiewicz@mi.gov.pl

17. Piotr Borowik – Członek PKBWL. Specjalizacja: szkolenie lotnicze, samoloty.
fax: 22 630 11 17, e-mail: piotr.borowik@mi.gov.pl

18. Bartłomiej Czerkowski – Członek PKBWL. Specjalizacja: prawo lotnicze.
fax: 22 630 11 17, e-mail: pkbwl@mi.gov.pl

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus